Hur kan vi hjälpa till?

Var kan jag övervaka min tillgängliga marginal i Trading Station?

Kolumnen för användbar marginal i kontofönstret i Trading Station visar hur mycket pengar du har kvar på ditt konto för att öppna nya positioner eller skydda dig mot förluster. Det finns två saker som kan minska din användbara marginal: att öppna nya positioner och att upprätthålla förluster på befintliga öppna positioner.

Om den användbara marginalen når 0 dollar utlöses ett marginalsaldo på grund av otillräckliga medel för att upprätthålla någon av de öppna positionerna.

Trading Station visar hur mycket marginal som har avsatts för befintliga öppna positioner. Informationen finns i fönstret "Accounts" i kolumnen "Usd Mr" (använd marginal).

[FXCM VIDEO LIBRARY][1]{.cb-video.cboxElement}Accounts Window

[1]: https://www.fxcm.com/uk/resources/video-library/trading-station-features/accounts-window/[CN14] [RS15]

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}