Hur kan vi hjälpa till?

Vad är en pip?

Ordet "PIP" står för procent i punkt. I forex är en pip vad du skulle betrakta som en "punkt" för att beräkna vinster och förluster.

Trading Station kan du se värdet av en pip för varje handel när du anger en marknads- eller ingångsorder.

Under fältet Belopp (K) ser du "Per pip". Detta kommer att vara Pip-värdet i din basvaluta.

För de flesta valutapar är platsen för "pip" den fjärde decimalen. I det här exemplet, om GBP/USD rörde sig från 1,42279 till 1,42289 skulle du ha vunnit eller förlorat en pip, beroende på om du är lång eller kort. Hur mycket den pipen är värd beror på den lotstorlek du öppnar.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}