Hur kan vi hjälpa till?

Vad händer om jag har en position öppen på förfallodagen?

Kunder som har en öppen position vid tidpunkten för ett FXCM-förfall kommer att få sina positioner stängda till vår kurs under marknadsavbrottet.

När en produkt löper ut kommer alla väntande Entry-ordrar och Stop/Limit-ordrar som är kopplade till det utgående kontraktet att annulleras. För att fortsätta handla med denna produkt måste kunderna återupprätta en annan position efter utgången och återinföra Stop- och Limit-ordrar till den nya öppna positionen.

Förfallstabell:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}