Hur kan vi hjälpa till?

Hur fungerar Kryptovaluta Daily Margin Update?

Kryptovalutans marginalkrav uppdateras strax efter att marknaden öppnat (söndag 18:00 ET) och uppdateras sedan dagligen under marknadspausen (mellan 16:45 ET till 18:00 ET dagligen).

Kryptovalutor har för närvarande en hävstångseffekt på 2:1 och det nya marginalkravet kommer att motsvara halva det nominella värdet av 1 kontrakt vid 17:00 EST.

Om BTC/USD-kursen till exempel är 8000,00 under marknadsavbrottet kommer marginalkravet för ett kontrakt att uppdateras till 40,00 USD BTC/USD är ett volatilt instrument och i händelse av en betydande intradagsmarknadsrörelse kan marginalkraven uppdateras intradags.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}