Hur kan vi hjälpa till?

Hur utförs order under helgen?

Om det begärda priset för en stop- eller stop entry-order nås vid marknadens öppning på söndag, kommer ordern att fyllas till nästa tillgängliga pris och kan uppleva negativ slippage beroende på prisförändringen från fredag till söndag.

Order för handelsstationer fylls på samma sätt. Om det begärda priset utlöses vid handelsstart kommer ordern att fyllas till nästa tillgängliga pris och kan uppleva positiv slippage beroende på prisförändringen från fredag till söndag.

Om du vill veta mer om helgens handelstider och utförande kan du besöka FXCM Execution Risks.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}