Hur kan vi hjälpa till?

Kan du ge ett exempel på rollover på ett forexpar?

När du köper paret EUR/USD köper du euron och säljer den amerikanska dollarn för att betala för den. Om euroräntan är 4,00 % och den amerikanska räntan är 2,25 %, köper du valutan med den högre räntan och får en rollover på cirka 1,75 % på årsbasis. Om du säljer paret EUR/USD säljer du valutan med den högre räntan och du kommer att få en övervältring på cirka 1,75 % på årsbasis, eftersom du betalar euroräntan och tjänar på den amerikanska räntan.

En av de mest populära Forex-strategierna under det tjugoförsta århundradet har varit "Carry Trade". Carry Trade" utnyttjar både skillnaderna i räntesatser mellan länder och den höga hävstångseffekten på valutamarknaden.

Hävstångseffekt: Hävstångseffekt: Hävstångseffekt är ett tveeggat svärd och kan dramatiskt förstärka dina vinster. Det kan också öka dina förluster lika dramatiskt. Att handla med utländsk valuta med någon nivå av hävstång kan vara olämpligt för alla investerare.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}