Hur kan vi hjälpa till?

Vilka styrkande handlingar kan jag skicka in för Source of Wealth (Källa till rikedom)?

Godtagbar dokumentation till stöd för källan till förmögenhet kan stödjas av ett eller flera dokument för att verifiera och validera din förklaring av källan till förmögenhet.

Om du till exempel har uppgett att din nettoförmögenhet uppgår till 50 000-99 999 (värderad i USD, AUD eller GBP), ska du lämna mer information om det huvudsakliga ursprunget till detta belopp.

Detta inkluderar:

  • Bankkontoutdrag (de senaste tre månaderna) som styrker din förmögenhetskälla

  • Utlåtande över investeringsportföljen (senast)

  • Rättsliga dokument om arv

  • Bevis på fastighetsförsäljning (dvs. fastighetstransaktion).

Stöddokumentet

  • Måste ha utfärdats under de senaste sex månaderna

  • Ska innehålla ditt fullständiga namn och utfärdandedatum. Det utfärdande företagets eller myndighetens namn och logotyp ska vara synliga

  • Skall lämnas in i filformatet *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png eller *.pdf. Stöddokument som lämnas in i Microsoft Excel, Microsoft Word eller andra redigerbara format är inte godtagbara.

Innehållet i dokumentet måste vara tydligt synligt.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}