Hur kan vi hjälpa till?

Vilka styrkande dokument kan jag skicka in för källan till tillgångar?

Du kan lämna in alla dokument som på ett korrekt sätt bekräftar din förklaring av källan till medel.

Om din finansieringskälla till exempel huvudsakligen utgörs av din lön, ska du bifoga ett kontoutdrag som visar lönen för de senaste tre månaderna.

Ett annat exempel, t.ex. om finansieringskällan huvudsakligen kommer från dina andra investeringar, ska du tillhandahålla en redogörelse för investeringsportföljen för tre månader.

Andra exempel, t.ex:

  • Bankutdrag (de senaste tre månaderna) som visar din finansieringskälla

  • Lönebesked från arbetsgivaren

  • Skattedeklaration

  • Bevis på fastighetsförsäljning (dvs. fastighetstransaktion).

Om medlen i dina styrkande dokument (t.ex. bankutdrag) kommer från en tredje part kan vi begära ytterligare förtydliganden och förklaringar

Stöddokumentet

  • Måste vara utfärdat under de senaste 6 månaderna

  • Ska innehålla ditt fullständiga namn och utfärdandedatum. Det utfärdande företagets eller myndighetens namn och logotyp ska vara synliga

  • Skall lämnas in i filformatet *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png eller *.pdf. Stöddokument som lämnas in i Microsoft Excel, Microsoft Word eller andra redigerbara format är inte godtagbara.

Innehållet i dokumentet måste vara tydligt synligt.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}