Hur kan vi hjälpa till?

Vad är finansieringskälla?

Source of Funds är ursprunget till de medel som du kommer att använda för att handla med FXCM. Varifrån kommer medlen eller hur har de härletts?

Vanliga exempel är bl.a. men inte uteslutande inkomst från anställning, inkomster från sparande, investeringsinkomster, fastighetstransaktioner, hyresinkomster och/eller arv.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}