Hur kan vi hjälpa till?

Hur skickar jag in mina styrkande dokument?

Du kan ladda upp relevant dokumentation via www.myfxcm.com genom att välja "Upload Documentation" under avsnittet "My Info". Välj sedan dokumenttypen "Source of wealth and Source of funds".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}