Hur kan vi hjälpa till?

Hur kan jag se och/eller uppdatera den finansiella informationen?

Du kan kontrollera att den finansiella information som du har lämnat till FXCM är korrekt och aktuell under din "Profil" via www.myfxcm.com.

Om du behöver uppdatera din finansiella information ska du notera att denna är denominerad i olika valutor beroende på vilken FXCM-enhet ditt handelskonto är öppnat under.

  • Stratos Markets Limited – GBP (₤)
  • Stratos Europe Limited – EUR(€)
  • Stratos Trading Pty. Limited – AUD ($)
  • Stratos Global LLC – USD ($)
  • FXCM Bullion Limited ("FXCM Bullion") – USD ($)
  • Stratos South Africa (Pty) Ltd – USD ($)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}