Hur kan vi hjälpa till?

Hur installerar jag två instanser av MetaTrader 4?

För att installera två instanser av MetaTrader 4 (ha två plattformar som körs sida vid sida) följer du följande steg:

  1. Ladda ner installationsfilen från här.

  2. Kör installationsfilen när den har laddats ner. Vänta tills installationsprogrammet startar och fortsätt sedan med steg 3.

  3. Fönstret med licensavtalet kommer att vara det första som visas. Läs igenom licensavtalet och kryssa sedan i rutan (som syns i bilden nedan). Tryck inte på "Nästa". Fortsätt först till steg 4.

  4. När rutan är markerad kommer knappen "Settings" att gå från att vara gråmarkerad till en normal knapp. Tryck på knappen "Inställningar". (Bild nedan)

  5. När fönstret "Inställningar" öppnas kommer det att finnas ett fält där du kan skriva in installationsmappen. I installationsmappen i slutet av textraden ska du skriva in "-2" utan citationstecken. Tryck sedan på "Next" (bilden nedan)

  6. Efter att ha tryckt på "Next" bör installationsprogrammet installera MetaTrader 4-mjukvaran som en andra instans. Klicka på "Finish" för att slutföra installationen.

  7. Programmet som öppnas automatiskt kommer att vara den första MetaTrader 4 instansen. Vänligen stäng den här plattformen.

  8. Navigera till mappen Computer OSDisk (C:) Program Files (x86) FXCM MetaTrader 4-2. I den mappen kommer det att finnas en fil som heter terminal.exe. Du kan öppna denna fil för att öppna den andra plattformsinstansen. Du kan också skapa en genväg för att lägga denna fil på skrivbordet genom att högerklicka på filen och klicka på "Create Shortcut" (Skapa genväg)

FXCM Technical Support Video TutorialMetaTrader 4: Installera två instanser{.cb-video.cboxElement}

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma standarder för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}