Hur kan vi hjälpa till?

Hur installerar och tillämpar jag indikatorer på MetaTrader 4?

Installera indikator:

För att installera en indikator för MetaTrader 4 följer du dessa steg: För att installera en indikator för MetaTrader 4 följer du dessa steg:

Steg 1: Navigera till "File" i det övre vänstra hörnet och välj sedan "Open Data Folder".

Steg 2: Navigera därifrån till mappen som heter "MQL4".

Steg 3: Navigera därifrån till mappen "Indicators".

Steg 4: Dra och släpp de indikatorer som du vill installera till denna mapp

Steg 5: Stäng mappfönstren

Steg 6: Stäng MetaTrader 4-plattformen

Steg 7: Öppna MetaTrader 4-plattformen och indikatorerna bör vara installerade

Observera: Om indikatorerna inte är installerade efter att ha följt dessa steg, vidta följande åtgärder:

  • Kontrollera att alla steg har följts

  • Se till att MetaTrader 4 startades om efter installationen av indikatorerna

  • Om indikatorerna fortfarande inte fungerar, installera om MetaTrader 4 genom att ladda ner här

Se till att alla profiler och mallar är säkerhetskopierade innan du installerar om!

FXCM Technical Support Video TutorialMetaTrader 4: Installing Indicators{.cb-video.cboxElement}

Applicera indikator på diagrammet.

För att visa indikatorn på diagrammet ska du följa dessa steg:

Steg 1: Öppna diagrammet som du vill använda indikatorn på genom att högerklicka på paret och trycka på "Chart Window"

Steg 2: Navigera till "Insert" i verktygsfältet högst upp

Steg 3: Navigera till "Indikatorer".

Om det är en anpassad indikator finns den i avsnittet "Custom" (anpassad).

Steg 4: Välj önskad indikator

Steg 5: Om en meny öppnas för att konfigurera alternativen, gå till fliken "Common"

Kontrollera att "Allow DLL Imports" är markerad

Steg 6: Tryck på Ok

Indikatorn bör nu finnas på diagrammet.

Observera: Om dina indikatorer inte visas efter att du har följt dessa steg, vidta följande åtgärder:

  • Kontrollera att alla steg har följts

  • Försök att starta om MetaTrader 4 och lägga till indikatorn

  • Om indikatorerna fortfarande inte fungerar, installera om MetaTrader 4 genom att ladda ner här

Se till att alla profiler och mallar är säkerhetskopierade innan du installerar om!

Om du fortfarande har problem med indikatorerna, vänligen kontakta oss.

FXCM Technical Support Video TutorialMetaTrader 4: Applicera indikatorer (01:16){.cb-video.cboxElement}

Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls endast för din bekvämlighet och i informationssyfte. FXCM bär inget ansvar för noggrannhet, innehåll eller andra frågor som rör den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som uppstår genom användning av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser står inte under vår kontroll och följer kanske inte samma standarder för sekretess, säkerhet eller tillgänglighet som våra. Läs de länkade webbplatsernas villkor.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}