Hur kan vi hjälpa till?

Vilken information måste vara synlig på mitt pass eller nationella ID-kort?

Din legitimation måste tydligt ange ditt fullständiga namn, födelsedatum och utgångsdatum. Namnet på passet eller det nationella ID-kortet måste överensstämma med namnet på FXCM:s handelsavtal.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}