Hur kan vi hjälpa till?

Vilken information måste finnas på det statligt utfärdade foto-ID-kortet?

Det måste framgå av det statligt utfärdade foto-ID:t:

  • Ditt namn som anges i din kontoutdragsansökan.

  • Ditt födelsedatum och får inte vara ogiltigt.

Dessa åtgärder vidtas av FXCM för att säkerställa att informationen i ansökan är giltig och för att skydda kunderna från potentiella bedrägerier. FXCM använder olika identifierings- och verifieringssystem för att bekräfta våra kunders identitet. Ibland, om en identitet inte kan bekräftas, ber vi om ytterligare information för att hjälpa oss att göra det.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}