Hur kan vi hjälpa till?

Vilken information måste finnas på ett bevis på hemvist?

Bevis på bosättning används för att verifiera bostadsadressen som anges i handelsavtalet. Ange din bostadsadress.

Beviset på bosättning måste visa:

  • Ditt namn och din adress som anges i din ansökan om konto

  • Vara från en trovärdig källa (med en synlig logotyp)

  • och vara daterat inom de senaste 6 månaderna.

Observera:

  • En mobiltelefonräkning accepteras inte som ett giltigt bosättningsbevis.

  • FXCM kan inte acceptera något bevis på hemvist som endast anger en postbox. En vanlig lösning är att skicka in ett dokument, t.ex. en elräkning, som visar serviceadressen tillsammans med postadressen.

  • Om alla dina bostadsräkningar står i hyresvärdens namn är möjliga lösningar ett kontoutdrag eller en undertecknad kopia av hyresavtalet som anger hyresavtalets löptid.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}