Hur kan vi hjälpa till?

Min ansökan gäller ett företagskonto. Vems namn och adress ska stå på beviset för hemvist?

Det bevis på hemvist som lämnas in för ett företagskonto ska ange den enskilda sökandens eller undertecknarens namn och personliga bostadsadress snarare än företagets namn. Dessutom måste FXCM samla in ID och bevis på hemvist för alla parter som äger 25 % eller mer av den ansökande enheten.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}