Hur kan vi hjälpa till?

Hur kan jag aktivera börshandlade fonder (ETF:er) på mitt konto?

Om börshandlade fonder (ETF:er) är aktiverade på ditt konto kommer du att kunna hitta dem i symbollistan på din plattform.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}