Hur kan vi hjälpa till?

Har Börshandlade Fonder (ETF:er) ett Utgångsdatum?

Börshandlade fonder (ETF:er) har inte ett utgångsdatum CFD-kontrakt med börshandlade fonder (ETF) är öppna. Om du inte har stängt din position i slutet av handelsdagen rullas positionen in nästa dag. Vid denna tidpunkt betalas eller mottas finansiering. Förutsatt att du behåller tillräckligt med tillgänglig marginal bibehålls din position på obestämd tid.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}