Hur kan vi hjälpa till?

Behandling för utsortering

Instrumentet kommer att ställas in på "stäng endast" strax före datumet för företagets åtgärd.
Kunder kan hantera sina befintliga öppna positioner, men kan inte lägga till ny exponering.
Alla positioner kommer att likvideras innan marknaden stängs det datum som FXCM utser.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}