Hur kan vi hjälpa till?

Vad är verkligt värde?

Fair Value är en beräkning som tar hänsyn till olika saker som tenderar att påverka priset på ett terminskontrakt för aktieindex, t.ex. ränta och utdelning. En justering av Fair Value Rate tillämpas ofta av många medier när de anger marknadsindexpriser baserade på terminskontrakt.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}