Hur kan vi hjälpa till?

Ändras marginalkraven för CFD:er?

Ja, marginalkraven kan regelbundet ändras för att ta hänsyn till förändringar i marknadsvolatilitet och valutakurser. Eventuella marginalförändringar kommer att visas i kolumnen MMR i fönstret Enkel Hanteringspriser i Trading Station. Ändringar av marginalkraven kommer också att återspeglas i CFD Product Guide.

Observera att handel med marginal innebär en betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}