Hur kan vi hjälpa till?

Vilken information ska jag inkludera när jag skickar dokument via e-post eller fax?

Se till att ditt namn och din e-postadress är tydligt synliga när du skickar dokument till FXCM. Om du har fått ett tillfälligt ID- eller kontonummer kan du också ange detta.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}