Hur kan vi hjälpa till?

Mina handlingar är inte på engelska. Kommer detta att vara ett problem?

FXCM har personal tillgänglig för att översätta dokument på många språk. I det fall en intern översättare inte är tillgänglig kan du bli ombedd att tillhandahålla en bestyrkt engelsk översättning av inlämnade handlingar.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}