Hur kan vi hjälpa till?

Jag har tidigare gått i konkurs. Vad behöver du för bevis på att du är friskförklarad från konkurs?

Vi behöver ett domstolsutfärdat brev som visar att du har blivit befriad från konkursen. Detta kan laddas upp på MyFXCM.com för snabbare behandling.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}