Hur kan vi hjälpa till?

Hur kan jag skicka min dokumentation till FXCM?

Du kan ladda upp dina dokument till www.MyFXCM.com. Logga helt enkelt in med det angivna kontonumret och lösenordet som du angav i ansökan.

Dokument som skickas in via MyFXCM-portalen behandlas i allmänhet inom en (1) till två (2) arbetsdagar.

Om du inte kan logga in kan du också skicka en digital version av dina handlingar via e-post till .

Handlingar som skickas via e-post eller fax kommer i allmänhet att behandlas inom fem (5) till sju (7) arbetsdagar.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}