Inlämning av en handelsutredning

På FXCM strävar vi efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som är resursstarka för att möta deras behov. Om du har en specifik förfrågan i samband med handelsutförande uppmuntras du att lämna in en handelsförfrågan. Du kan också kontakta vår kundtjänst för andra förfrågningar och frågor på https://www.fxcm.com/se/help/.

Vänligen observera att sådana förfrågningar inte utgör formella klagomål, dvs. alla uttryck för missnöje med någon finansiell tjänsteverksamhet som tillhandahålls eller undanhålls av FXCM. Om du vill lämna in ett formellt klagomål, vänligen använd formuläret för klagomål.

Formulär för klagomål

Formuläransökan

Vad du gör innan du skickar in en handelsförfrågan bör du ta del av nedanstående frågor och svar om handelsutförande, eftersom de kan hjälpa dig att lösa din förfrågan

De tre vanligaste frågorna om handelsutförande

Vad är slippage och varför händer det?

Slippage är en faktor när man handlar på alla finansmarknader.

Slippage uppstår när marknaden gapar över priser eller när tillgänglig likviditet till ett visst pris har uttömts. Marknadsgap uppstår normalt under snabbt rörliga marknader när ett pris kan hoppa flera pips utan att handel sker till priser däremellan. På samma sätt har varje pris en tillgänglig likviditet. Om priset till exempel är 50 och det finns 1 miljon tillgänglig vid 50, kommer en order på 3 miljoner att glida ut, eftersom 3 miljoner är mer än den 1 miljon som finns tillgänglig vid priset 50.

Slippage kan vara negativt eller positivt.

Varför stämmer inte mitt handelsutförande med vad jag ser på diagrammet?

Du kan ändra tidszonen på dina diagram genom att klicka på System, Alternativ och Allmän handel. Redigera rullgardinsmenyn "Time Zone" (tidszon) och klicka på Apply (tillämpa).

Den tid som visas i kontoutdraget beror på servern. Om du kör ett kombinerat kontoutdrag via Trading Station, TS Web eller myfxcm.com kommer tiden som visas att vara:

  • USD-, CAD-, CHF-, NZD- och PLN-konton i New York-tid
  • Hongkongreal- och HKDReal01-konton i Hong Kong-tid
  • JPY-konton i Tokyo-tid
  • EUR- och GBP-konton i London-tid
  • AUD-konton i Sydney-tid

Varför öppnades/slöts min handel?

Överst på handelsplattformen klickar du på knappen Rapport för att se ditt kombinerade kontoutdrag. På kontoutdraget anger kolumnen "Condition" den ordertyp som stängde handeln. Kolumnen "Created By" anger var ordern har sitt ursprung. Om handeln till exempel skapades via en marknadsorder från dina inloggningsuppgifter kommer du att se "Mkt" i kolumnen "Condition" och ditt kontonummer kommer att anges i kolumnen "Created By". Om handeln stängdes via Margin Call kommer du att se "MC" i kolumnen "Condition" och FXCM-serverns namn kommer att anges i kolumnen "Created By".

För att se över risker för utförande och åtgärder för att hantera dem klicka här.

Om ovanstående punkter inte svarar på din fråga uppmanar vi dig att lämna in ett formulär för handelsförfrågan. Trade Services-teamet kommer då att kontakta dig så snart som möjligt med en lösning på din förfrågan. Under tiden kan du hantera handeln på det sätt som du anser lämpligt.

Förfrågan om Handel

Formuläransökan