CRS FAQs

מהן תקנות הדיווח האחיד (CRS)?

CRS הן ראשי תיבות של Common Reporting Standard, או בעברית, תקן הדיווח האחיד. תקן זה הינו רגולציה בינלאומית המחייבת גופים פיננסיים בנהלי איסוף מידע ודיווח מלקחותיהם במטרה למנוע העלמות מס ולשמור על תקינות מערכת המס.

אילו מדינות אימצו את תקן ה-CRS?

תוכל למצוא את הרשימה המלאה של מדינות הנכללות בתקן בקישור: here. בחודש ינואר 2019 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את אימוץ התקנות הנ"ל בישראל.

מי חייב בדיווח?

מטרת תקן ה-CRS הוא לקבוע את תושבות המס של הלקוח. במסגרת התקנות, גופים פיננסיים מחוייבים לזהות לקוחות שנראה כי תושבות המס שלהם היא במדינה אחרת מהמדינה שבה הם מחזיקים את החשבון המסחר שלהם או המוצרים שלהם, ולדווח על כך לרשות המס המקומית, אשר עשויה לשתף את המידע עם רשות המס האזהרה שאליה שייך אותו לקוח.

למה FXCM שואלת אותי לגבי תחום השיפוט של תושבות המס שלי?

במסגרת תקנות CRS, רשויות מס מחייבות גופים פיננסיים, כדוגמת FXCM, לאסוף מידע מסוים אודות מעמד המס של לקוחותיהן, ולדווחו. אם אתה פותח חשבון מסחר, סוחר על מוצרים פיננסיים, או שחל שינוי כשלהו בנסיבות שלך, ייתכן כי נבקש ממך לאמת מספר פרטים אודותיך. תהליך זה נקרא "גילוי עצמי" ואנחנו מחויבים לאסוף את המידע הזה במסגרת תקן CRS.

בהתאם למתחייב בתקן CRS, אנחנו עשויים לבקש ממך את הפרטים הבאים:

  • שם
  • מדינת לידה/מקום התאגדות (של בעל החשבון או בעלי השליטה)
  • תאריך לידה/תאריך התאגדות (של בעל החשבון או בעלי השליטה)
  • מדינ(ו)ת תושבות המס
  • מספר תיק מס

מה זה מספר משלם מס (TIN)?

**TIN הן ראשי תיבות של מספר זיהוי של משלם מס. מדובר בסדרה של ספרות או אותיות המשמשות לזיהוי אדם או יישות. ישנן מדינות שלא מנפיקות TIN, אלא נסמכות על מספרי זיהוי אחרים כמו מספר ביטוח לאומי או תעודת זהות לאנשים ומספר חברה רשומה ליישויות. ייתכן שתידרש לספק את מספר הזיהוי הנ"ל. ארגון ה-OECD פרסם את רשימות מספרי זיהוי המס (TIN) הקבילה ואת הפורמט שלהם, והחלופות. תוכל למצוא את הרשימה כאן: here.

איך קובעים מהי תושבות המס שלי?

הדבר תלוי במקום מגוריך ונסיבותיך האישיות. אנא היוועץ בעניין זה ביועץ מס מקצועי או היעזר באתר של ארגון ה-OECD בכתובת: OECD website חברת FXCM אינה יכולה לספק לך ייעוץ בנושא.

המידע שהתבקשתי למסור בטפסים דומה למידע שהתבקשתי למסור במסגרת חוק FATCA. מה ההבדל?

גם אם התבקשת בעבר לספק מידע במסגרת תקנות חוק FATCA, אתה עשוי להתבקש למסור מידע גם עבור תקן CRS. מדובר ברגולציות שונות עם דרישות שונות. FATCA הוא חוק אמריקאי שמטרתו לחייב גופים פיננסיים לזהות אנשים או יישויות בעלי זיקה לארצות הברית ולדווח עליהם לרשויות המקומיות בהתאם להנחיות החוק. תקן CRS מחייב אותנו לזהות את תושבות המס של כל לקוחותינו, ולדווח בדרך כלל על לקוחות שתושבות המס שלהם שונה מהמדינה ותחום השיפוט שבהם נמצאים החשבונות שלהם.

אני גר באותה מדינה/תחום שיפוט שבה אני משלם מיסים, אז למה אני צריך לתת ל-FXCM את המידע הזה?

במסגרת תקן CRS, חברת FXCM מחויבת לברר את תושבות המס של כל לקוחותיה, גם אם תושבות המס שלך והמדינה שבה מוחזק החשבון שלך הינן זהות.

באיזו תדירות אידרש לספק את המידע הזה?

לאחר שתשלים את התיעוד הנדרש של הגילוי העצמי שלך, תידרש לספק מידע נוסף רק במידה ותשנה פרטים מסוימים בחשבון המסחר שלך או אם נהיה סבורים כי חל שינוי בחבות המס שלך.

סיפקתי ל-FXCM את המידע המבוקש. למה אני צריך לספק מסמכים תומכים?

FXCM מחויבת בחוק לאמת את הפרטים שמסרת במסגרת הליך הגילוי העצמי. ייתכן שתידרש לספק מסמכים המאמתים פרטים שמסרת.

האם FXCM תכבד את פרטיות המידע שלי?

FXCM מכבדת את זכותו של כל אחד לפרטיות. מערכת היחסים שלנו עם לקוחותינו חשובה לנו. כל המידע האישי שנאסף על ידי FXCM נשמר בקפידה בהתאם לכללי אבטחת המידע הנוקשים ביותר. אנו נספק לרשות המס הרלוונטית מידע אודותיך רק אם הדבר יתחייב על פי חוק.

איפה אוכל למצוא מידע נוסף?

למידע נוסף על תושבות המס שלך, אנא היעזר בהנחיות שפרסמו רשויות המס השונות באתר של ארגון ה-OECD בכתובת: rules governing tax residence תוכל למצוא מידע נוסף באתר OECD Automatic Exchange of Information portal.

גילוי סיכונים

המידע המובא הינו בגדר ידע כללי והסתמכות עליו אינה יכולה להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין או איש מקצוע אחר המספק שירותי ייעוץ משפטיים. FXCM לא תישא באחריות לכל אי-דיוק, טעות, השמטה, או חוסר במידע המובא, ואינה ערבה לדיוק, או השלמות של הטקסט, הגרפיקה או הקישורים המובאים. FXCM לא תישא בשום אחריות למקרה של נזק או הפסד, לרבות הפסד כספי, שינבעו משימוש במידע שזה.