דרישת בטחונות

מה זה בטחונות?

בטחונות הינן סכום כסף המשמש כמעין פיקדון של אמון, הנדרש לצורך תחזוק פוזיציות פתוחות. אין מדובר בעמלה או דמי עסקה, אלא פשוט בחלק מההון בחשבון המסחר השלך שאתה נדרש ל"שים בצד" כדי שיהווה בטחונות עבור קיום העסקה. באפשרותך לעקוב בזמן אמת אחר הבטחונות המנוצלים והזמינים שלך בחלון החשבון בתחנת המסחר שלך. למד עוד.

איך מחשבת FXCM Israel את הביטחונות הנדרשים?

הביטחונות הנדרשים ליחידת מסחר (1K) ב-FXCM Israel נקבעים על פי חישוב שיעור מסוים מגודל העסקה בתוספת מרווח ביטחון קטן. מרווח הביטחון נועד כדי למזער את הסיכון הנובע מהתנודות היומיות והשבועיות.

יש לציין כי דרישות הבטחונות עשויות להיות נתונות לשינוי מפעם לפעם ללא התראה מראש, וזאת כתוצאה מתנודתיות המחירים בשוק. השינויים יחולו ביחידות של 1$ כלפי מעלה או כלפי מטה. אנו משתדלים שדרישות הבטחונות עבור נכס מסוים לא ישתנו יותר מפעם אחת בחודש. דרישות הבטחונות המעודכנות לכל נכס ונכס מוצגות בחלון הציטוטים הפשוטים בתחנת המסחר.

דרישת הבטחונות של FXCM ישראל עבור יחידת מסחר של 1K בחשבון מסחר סטנדרטי

החל מ ${ textDate(dateValue) }

סינון ומיון
נכס דרישת הבטחונות הנוכחית
${ formatDate(currentDate) }
העדכון הבא
${ formatDate(upcomingDate) }
שינוי 1 FXCM Contract Equals
גילוי סיכונים

כל הערכים מתייחסים ליחידות של 1,000 (1k) בפורקס או לחוזה הפרשים (CFD) אחד (1). שינויים עשויים להתרחש במהלך יום המסחר. דרישות הבטחונות העדכניות (לכל יחידת מסחר) מוצגות בחלון הציטוטים הפשוטים בתחנת המסחר Trading Station II. הערכים ההיסטוריים זמינים עד 12 חודשים אחורה.
כמו כן, דרישות בטחונות עשויות להשתנות באופן תקופתי וזאת כדי לשקף את השינויים בתנודתיות בשוק המטבעות. לדוגמה, דרישת הבטחונות (MMR) על צמד מטבעות מסוים מחושב כאחוז מתוך הערך היחסי של הצמד. ככל ששער החליפין עבור כל צמד מטבעות מסוים משתנה כלפי מטה או מעלה, יש להתאים את דרישות הבטחונות עבור אותו צמד. לדוגמה, אם שער האירו מתחזק למול שער הדולר האמריקני, יהיה צורך להקצות בטחונות גבוהים יותר כדי לפתוח פוזיציה על האירו-דולר בחשבונות מסחר הנקובים בדולרים. FXCM אינה צופה יותר מעדכון בטחונות אחד בחודש. עם זאת, תנועות שוק קיצוניות או אירועי סיכון עשויים לחייב עדכון שאינו מן המניין. דרישות הבטחונות העדכניות מוצגות החלון הציטוטים הפשוטים בתחנת המסחר של FXCM . למידע נוסף אודות אופן מנגנון דרישת הבטחונות ראה פרק "בטוחות מסחר" בתקנון החברה.