מסחר באמצעות API

התחבר ישירות לשרת המחירים של קבוצת Stratos

גילוי סיכונים

מוצרי מסחר אוטומטיים (אלגו טריידינג) המסופקים ע"י קבוצת Stratos, חסומים ללקוחות ישראלים. האפליקציות שמסופקות ע"י קבוצת Stratos אינן מתופעלות ע"י FXCM ישראל, ככלל מדיניות רכישת האפליקציות או תמחורן, נקבעת ע"י קבוצת Stratos. חלק מהאפליקציות המסופקות ע"י קבוצת Stratos חסומות ללקוחות ישראלים. האפליקציות הינן אמצעי ויזואלי או כלי עזר לחישוב וניתוח והוא אינו מהווה המלצה או ייעוץ השקעות (ובפרט לא ייעוץ השקעות המשקלל את ניסבותיו האישיות של הלקוח, מטרות המסחר, ומצב תיק ההשקעות הקיים). ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות.

מובהר כי סביבת הפיתוח מסופקת ע״י צד שלישי שאינו החברה, בשל כך החברה לא תישא באחריות כלשהי לסביבת הפיתוח, ו/או להתאמתה ותמיכתה של סביבת הפיתוח ותוצריה בצרכי הלקוח, לרבות לעניין הביצועים האפשריים עימה.