תוכנית ההחזרים של FXCM

הצטרף לתוכנית ותחסוך בעלויות המסחר!

תוכנית ההחזרים של FXCM

עבור סוחרים בהיקפים משמעותיים, עלויות המסחר המצטברות עשויות להוות מרכיב המשפיע על הביצועים לאורך זמן. כעת, FXCM מאפשרת לך לחסוך בעלויות!

כל לקוח יכול להצטרף לתוכנית בהרשמה קצרה, ללא התחייבות כלשהי. למי עשויה להתאים התכנית:

  • כל לקוח שהיקף פעילות המסחר המצטברת החודשית שלו גבוה מ-10 מיליון דולר.
  • אם הינך עומד כעת בתנאי או מעריך כי תעמוד בתנאי הסף בעתיד, מלא את פרטיך בטופס וחשבון המסחר שלך יצורף לתוכנית.
${instrument.name}

Notional volume

(in Millions of USD)

No Rebate Compensation Tier ${ tierNumber }

(USD per Million)
$${ tierAmount }

Total Compensation

$${totalCompensation}

דוגמה 1

נאמר וסוחר א' סחר במהלך החודש החולף על הצמד EUR/USD בהיקף מצטבר של 400 מיליון דולר. לפי נפח מסחר זה, סוחר א' משתייך למדרגה 5 בתוכנית ההחזרים, כלומר הוא זכאי לקבל החזר של 25 דולר בעבור כל נפח מסחר של מיליון דולר שביצע.
25 כפול 400 = 10,000
סוחר א' זכאי להחזר בגובה של 10,000 דולר.

דוגמה 2

נאמר וסוחר ב' סחר במהלך החודש החולף על הצמד USD/CAD בהיקף מצטבר של 150 מיליון דולר. לפי נפח מסחר זה, סוחר ב' משתייך למדרגה 3 בתוכנית ההחזרים, כלומר הוא זכאי לקבל החזר של 15 דולר בעבור כל נפח מסחר של מיליון דולר שביצע.
15 כפול 150 = 2,250
סוחר ב' זכאי להחזר בגובה של 2,250 דולר.

תוכנית ההחזרים של FXCM: מדרגות לפי נפח מסחר

במסגרת תוכנית ההחזרים של FXCM, תוכל לקבל הנחה בעלויות המסחר, באמצעות החזר כספי, ישירות לחשבון המסחר שלך, בגין העמלות שאתה משלם על פעילות המסחר שלך בפועל.
התוכנית מחולקת ל-5 מדרגות, בהתאם להיקף פעילות המסחר. ככל שחשבון המסחר שלך עומד בקריטריונים של מדרגה גבוהה יותר, כך גובה ההנחה וההחזר היחסי יהיו גדולים יותר.

מט"ח וסחורות

מט"ח וסחורות* נפח מסחר (במיליוני דולרים) ההחזר (דולר למיליון)
מדרגה 1 10 ל < 25 $5
מדרגה 2 25 ל < 50 $10
מדרגה 3 50 ל < 150 $15
מדרגה 4 150 ל < 300 $20
מדרגה 5 300 ומעבר $25

* תוכנית ההחזרים חלה רק על הסחורות הבאות: USOil, UKOil, זהב, כסף ונחושת.

מדדים

מדדים החזר $/M (USD)
US2000F $3.00
NAS100F $3.00
SPX500F $3.00
US30F $1.00

* תוכנית ההחזרים חלה רק על מדדי המניות המצוינים לעיל.

איך עובדת התוכנית?

בתום יום העסקים האחרון בכל חודש קלנדרי, FXCM תבצע בדיקה של חשבון המסחר שלך כדי לקבוע את נפח המסחר ב-USD. במידה ותהיה זכאי להחזר במסגרת התוכנית, הוא יועבר לחשבונך תוך 15 ימי עסקים בחודש הקלנדרי שלאחר מכן. לצורך ההחזר, חשבונך חייב להיות פתוח, פעיל וללא מחלוקת תלויה ועומדת ביום העברת ההחזר.

גובה ההחזר יחושב בהתאם לטבלאות המפורטות לעיל, על פי פעילות המסחר שבוצעה באותו חודש.

ראה דוגמאות נוספות לפעילות מסחר במספר קטגוריות של נכסים.

דוגמה 1: אם הסוחר הנכלל בתוכנית רשם נפח מסחר כולל ב-USD ממסחר בנכסים הבאים:


נכסי מסחר נפח מסחר ב-USD
GBP/USD 5,000,000
XAU/USD 2,000,000
USOIL 2,000,000
US2000F 1,000,000
US30F 3,000,000
נפח מסחר כולל ב-USD 13,000,000

גובה ההחזר שבעל החשבון זכאי יחוש לפי מדרגה 1 בתוכנית:
USD[9x5 (עבור מט"ח וסחורות) + 1x3 (עבור US2000F) + 3x1 (עבור US30F)] = USD51

דוגמה 2: אם בעל חשבון הנכלל בתוכנית רשם נפח מסחר בנכסים שלמטה:

נכסי מסחר נפח מסחר ב-USD
GBP/USD 20,000,000
XAU/USD 10,000,000
USOIL 5,000,000
US2000F 15,000,000
US30F 10,000,000
נפח מסחר כולל ב-USD 60,000,000

גובה ההחזר שבעל החשבון זכאי יחוש לפי מדרגה 3 בתוכנית:
USD [35x15 (עבור מט"ח וסחורות) + 15x3 (עבור US2000F) + 10x1 (עבור US30F)] = USD 580

מלא פרטים והגש בקשה לצורך הצטרפות לתכנית

כדי להצטרף לתוכנית עליך:

  • להיות בעל חשבון מסחר ב-FXCM ולמלא טופס הצטרפות לתכנית.
  • אם אין לך עדיין חשבון מסחר ב-FXCM, . לאחר פתיחת החשבון תוכל להצטרף לתוכנית.
  • תשומת ליבך, בהתאם להוראות הדין, החברה עשויה לנכות מס במקור על החזרי עמלות אשר יועברו לחשבונך.

הייתה בעיה בהגשת הטופס.

עדיין אין לך חשבון מסחר?

גילוי סיכונים

המבנה של תוכנית ההחזרים כולל תעריפים עבור חוזי-הפרשים ועבור 5 מדרגות למסחר בפורקס וסחורות. כדי להיות זכאי להחזר, עליך לעמוד ברף המינימום של מסחר בהיקף של 10 מיליון דולר לחודש. תשומת ליבך, לא כל המכשירים הפיננסיים נכללים בתוכנית הנחות זו. בנוסף לתנאים הללו, הינך כפוף להסכם המסחר עם FXCM.