דיווחי MAGNA

לצפייה בדיווחים הפומביים של החברה באמצעות אתר מגנא לחץ כאן.

דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

תאריך דיווח שם הדוח קישור לדיווח באתר מאגנא
21.04.2024 ז005 לחץ לצפייה בדוח
19.04.2024 ז005 לחץ לצפייה בדוח
22.03.2024 ז022 לחץ לצפייה בדוח
05.02.2024 ז005 לחץ לצפייה בדוח
12.01.2024 ז023 לחץ לצפייה בדוח
02.11.2023 ז005 לחץ לצפייה בדוח
13.10.2023 z056 לחץ לצפייה בדוח
13.10.2023 z005 לחץ לצפייה בדוח
13.10.2023 z045 לחץ לצפייה בדוח
29.12.2022 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
01.06.2022 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
24.05.2022 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
28.04.2022 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
28.03.2022 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
12.01.2022 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
09.11.2021 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
20.10.2021 ז 070 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 049 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
13.01.2021 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
29.11.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
12.10.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
05.10.2020 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
01.10.2020 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
18.08.2020 ז 065 לחץ לצפייה בדוח
11.08.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
26.07.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
21.05.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
13.05.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
30.04.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
22.04.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
22.04.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
24.03.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
12.03.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
05.03.2020 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
13.01.2020 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
08.01.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
23.12.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
23.09.2019 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
22.09.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
01.09.2019 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
05.06.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
16.05.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
27.03.2019 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
21.03.2019 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
20.03.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
26.02.2019 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
13.01.2019 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
06.01.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
03.12.2018 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
28.11.2018 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
20.11.2018 ז005 לחץ לצפייה בדוח
16.07.2018 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
28.05.2018 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
26.03.2018 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
24.01.2018 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
18.01.2018 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
12.11.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
31.10.2017 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
30.08.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
06.07.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
19.04.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
18.04.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
30.03.2017 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
30.03.2017 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
26.03.2017 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
13.02.2017 ז 070 לחץ לצפייה בדוח
13.02.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
09.02.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
11.07.2016 ז 057 לחץ לצפייה בדוח
גילוי סיכונים

דוחות ופרטים אלו מפורסמים גם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך הפתוח לעיון הציבור שכתובתו היא www.magna.isa.gov.il.