דיווחי MAGNA

לצפייה בדיווחים הפומביים של החברה באמצעות אתר מגנא לחץ כאן.

דוחות ופרטים על פי תקנה 48 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

תאריך דיווח שם הדוח קישור לדיווח באתר מאגנא
13.10.2023 z056 לחץ לצפייה בדוח
13.10.2023 z005 לחץ לצפייה בדוח
13.10.2023 z045 לחץ לצפייה בדוח
29.12.2022 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
01.06.2022 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
24.05.2022 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
28.04.2022 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
28.03.2022 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
12.01.2022 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
09.11.2021 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
20.10.2021 ז 070 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 049 לחץ לצפייה בדוח
15.01.2021 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
13.01.2021 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
29.11.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
12.10.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
05.10.2020 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
01.10.2020 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
18.08.2020 ז 065 לחץ לצפייה בדוח
11.08.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
26.07.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
21.05.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
13.05.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
30.04.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
22.04.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
22.04.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
24.03.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
12.03.2020 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
05.03.2020 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
13.01.2020 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
08.01.2020 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
23.12.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
23.09.2019 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
22.09.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
01.09.2019 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
05.06.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
16.05.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
27.03.2019 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
21.03.2019 ז 045 לחץ לצפייה בדוח
20.03.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
26.02.2019 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
13.01.2019 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
06.01.2019 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
03.12.2018 ז 051 לחץ לצפייה בדוח
28.11.2018 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
20.11.2018 ז005 לחץ לצפייה בדוח
16.07.2018 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
28.05.2018 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
26.03.2018 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
24.01.2018 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
18.01.2018 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
12.11.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
31.10.2017 ז 005 לחץ לצפייה בדוח
30.08.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
06.07.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
19.04.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
18.04.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
30.03.2017 ז 023 לחץ לצפייה בדוח
30.03.2017 ז 022 לחץ לצפייה בדוח
26.03.2017 ז 052 לחץ לצפייה בדוח
13.02.2017 ז 070 לחץ לצפייה בדוח
13.02.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
09.02.2017 ז 041 לחץ לצפייה בדוח
11.07.2016 ז 057 לחץ לצפייה בדוח
גילוי סיכונים

דוחות ופרטים אלו מפורסמים גם באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך הפתוח לעיון הציבור שכתובתו היא www.magna.isa.gov.il.