חוק FATCA: ציות מס לחשבונות זרים

מהו חוק FATCA?

ראשי תיבות של Foreign Account Tax Compliance Act. חוק FATCA נחתם בארה"ב במרץ 2010, כחלק מחוק עידוד השבת עובדים (HIRE Act). נא ראה מטה, מתי נחתמו תקנות הFATCA בישראל.

החוק נועד למנוע העלמות מס מצד אזרחים ותושבים של ארצות הברית, המחזיקים בחשבונות זרים או השקעות off-shore. במסגרת תקנות FATCA, מוסדות פיננסיים זרים מחויבים לדווח למס ההכנסה האמריקאי (IRS) אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים על ידי משלמי מיסים אמריקאיים, או על ידי יישויות זרות שלמשלמי מיסים אמריקאיים יש בהן שיעורי בעלות משמעותיים.

כיצד משפיע חוק FATCA על FXCM ולקוחותיה?

כדי לעמוד בתקנות FATCA, קבוצת FXCM חייבת לרשום ברשות המיסים האמריקאית את כל המוסדות הפיננסיים הזרים שלה (כלומר, חברות-הבת במדינות אחרות, כדוגמת FXCM ישראל). כמו כן, FXCM חייבת לוודא כי תהליכי קבלת לקוחות חדשים עומדות בדרישות תקנות הFATCA. במסגרת התאמה זו, ייתכן שלקוחות המבקשים לפתוח חשבון ב-FXCM יידרשו להגיש מסמכים נוספים. למשל, ייתכן שלקוחות חדשים וקיימים יידרשו להגיש מסמכי מס (W9/W8) כדי לקבוע מהו סיווג המס שלהם.

באילו מקרים אידרש להגיש ל-FXCM טופס W-9/W8-BEN/W8-BEN-E?

כדי לבדוק האם חל פטור חובת דיווח על הלקוח לרשות המיסים האמריקאית, FXCM נדרשת לאמת את התושבות של הלקוח. למשל, אם החשבון מוחזק על ידי אדם שאינו אזרח/תושב ארה"ב או יישות זרה שאינה אמריקאית, FXCM עשויה לבקש מסמכים נוספים המאשרים סטטוס זר, כדוגמת טופס W8-BEN או טופס W8-BEN-E עבור החשבון. בדומה לכך, אם בעל החשבון הינו אזרח ארה"ב, תושב ארה"ב או יישות אמריקאית, בעל החשבון יידרש לאשר את מעמד המס שלו באמצועת מילוי טופס W-9 .

איך אדע איזה טופס עלי למלא ולהגיש?

אזרחים או תאגידים אמריקאים (ארה"ב) יכולים למלא טופס W-9 באמצעות הקישור: W-9 form.

באשר לאזרחים או תאגידים זרים (לא של ארה"ב) ניתן למצוא כאן: here, את ההוראות הרלוונטיות, הנה הסבר קצר על הטפסים הרלוונטיים:

  • W-8BEN – עבור אנשים שאינם אזרחי ארצות הברית (אלא אם כן נופלים תחת הקטגוריות שלהלן*)
  • W-8BEN-E – עבור יישויות זרות, כלומר שאינן חברות אמריקאיות (אלא אם כן נופלות תחת הקטגוריות שלהלן*)
  • W-8ECI – אדם שאינו אזרח ארצות הברית, אך שנטען כי ההכנסה קשורה בפועל לפעילות מסחר או פעילות עסקית בארצות הברית
  • W-8IMY – יישות ביניים או מתווכת שאינה בארצות הברית (on-US intermediary, non-US flow-through entity) או נאמנות
  • W-8EXP – ארגון ממשלתי או בינלאומי שאינו בארצות הברית, קרנות פרטיות שאינן בארצות הברית, בנקים מרכזיים, ארגונים פטורים ממס שאינם בארצות הברית.

שים לב: רשימה זו אינה בהכרח ממצה או מלאה ו-FXCM אינה אחראית לאי-דיוקים או מידע חלקי. אנא היוועץ ביועץ מס מורשה.

האם FXCM תנכה מס מחשבוני?

ככלל במסגרת FATCA עבור US.Persons ו/או הוראות מיסוי אמריקאיות, ניכוי מס במקור אינו חל על חשבונות מט"ח. הכנסות ממסחר בחוזים על מט"ח מדווחות לרשות המס האמריקאית כהכנסה ברוטו, אך נראה שתקנות FATCA חלות על הכנסה שנובעת ממכירה או העברה של נכס שעשוי להניב ריבית או דיבידנים שמקורם בארצות הברית. שים לב: בגין פעילות המסחר של אזרחים ישראליים, FXCM ישראל מנכה מס במקור על פי הוראות הדין הישראליות.נבהיר כי הכללים המפורטים עשויים להשתנות ככל שיבוצעו שינויים בתקנות FATCA או בהוראות הדין האמריקאיות. אם הנך אזרח אמריקאי אנא היוועץ ביועץ מס מומחה לבירור העניין.

מהו הסכם בין-ממשלתי?

הסכם בין-ממשלתי (IGA) הינו הסכם בילאטרלי בין ממשלת ארה"ב לבין רשות מס של מדינה אחרת, שנועד לסייע בעמידה בדרישות FATCA. יותר מ-100 מדינות חתמו על הסכמי איסוף מידע עם ארצות הברית.

* במדינות עם הסכם בין-ממשלתי סוג 1 (Model 1 IGA), מוסדות פיננסיים זרים (FFI) ידווחו, בכפוף לחוקים המקומיים, לרשות המס המקומית, וזו תשתף מידע עם רשות המס של ארצות הברית. * במדינות עם הסכם בין-ממשלתי סוג2 (Model 2 IGA), מוסדות פיננסיים זרים (FFI) ידווחו, בכפוף לחוקים המקומיים, ישירות לרשות המס של ארצות הברית.

מתי נחתם הסכם ה-FATCA בישראל?

הסכם ה-FATCA ניכנס לתוקפו בהתאם לחקיקה ותקנות שהועברו בכנסת, בחודש ספטמבר 2016.

איפה אני יכול למצוא מידע נוסף על FATCA?

באתר של רשות המס של ארצות הברית (IRS): IRS website באתר של משרד האוצר של ארצות הברית תוכל למצוא התייחסויות להסכמים בין-ממשלתיים (IGA): U.S. Department of Treasury website.

גילוי סיכונים

המידע המובא הינו בגדר ידע כללי והסתמכות עליו אינה יכולה להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין או איש מקצוע אחר המספק שירותי ייעוץ משפטיים. FXCM לא תישא באחריות לכל אי-דיוק, טעות, השמטה, או חוסר במידע המובא, ואינה ערבה לדיוק, או השלמות של הטקסט, הגרפיקה או הקישורים המובאים. FXCM לא תישא בשום אחריות למקרה של נזק או הפסד, לרבות הפסד כספי, שינבעו משימוש במידע שזה.