הפקדת כספים

FXCM ישראל מקבלת הפקדות בכרטיס אשראי ובהעברה בנקאית בלבד.

כספי לקוחותיה של FXCM ישראל מופקדים בחשבון נאמנות בבנק הפועלים או בחשבון שהינו מסוג segregated account בבנק Barclays . למעשה, כספיו של כל לקוח מופקדים בחשבונות שהינם נפרדים מהחשבון התפעולי של החברה. לקבלת מידע אודות חשבון המסחר שלך ניתן להתחבר ל www.myfxcm.com. שים לב: סכום מינימלי להפקדה החל מ- $50.

הפקדה באשראי

הפקדה באשראי

הפקדה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי

FXCM ישראל מקבלת כל כרטיס אשראי מלבד כרטיס אשראי נטען. מרגע ביצוע ההפקדה, תוכל לראות את הכספים בחשבון המסחר שלך . תוך יום עסקים אחד בלבד.1

לביצוע ההפקדה לחץ כאן

הפקדה בהעברה בנקאית

הפקדה בהעברה בנקאית

בעת ביצוע הפקדה באמצעות העברה בנקאית, יש לציין כי ההפקדה הינה לצורך זיכוי חשבונך ב- FXCM TRADING LTD בצירוף שם הלקוח ומספר הלקוח שלך ב- FXCM TRADING LTD. במידה ואתה לקוח חדש, יש לציין "לקוח חדש" בממשק של הבנק בו הנך מבצע את העברה הבנקאית.

שים לב: בעת סיום העברה הבנקאית, יונפק לך אישור העברה מהבנק שלך, אנא שלח אותו אלינו לכתובת info@fxcm.co.il.

פרטי ההעברה בנקאית – בנק הפועלים שים לב: כספי לקוחותיה של FXCM ישראל מופקדים בחשבון נאמנות בבנק הפועלים לטובת לקוחות החברה. כמתחייב על פי הרגולציה, כספי של כלל הלקוחות מופקדים בחשבון נאמנות שהינו חשבון נפרד מהחשבון התפעולי של החברה, FXCM ישראל.

פרטי ההעברה בנקאית – בנק Barclays אנגליה שים לב: כספי לקוחותיה של FXCM ישראל מופקדים בחשבון מופרד (Segregated Account) מחשבונות תפעוליים או עסקיים של החברה בבנק ברקלי'ס באנגליה. עובדה זו מגנה על הלקוח, בין היתר, מפני תביעות נושים במקרה של חדלות פירעון מצד החברה.

גילוי סיכונים
1

יצויין כי כל בקשת הפקדה או משיכה באשראי או באמצעות העברה בנקאית כרוכה באישורים שונים מצד נציגי החברה וזאת עפ״י הוראות הדין השונות החלות על החברה, ובינהן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015, אשר יש באלו כדי לעקב את מועד ביצוע הבקשה בפועל.

תשלומים צד שלישי: FXCM אינה מקבלת תשלומים מצד שלישי. כל ניסיון הפקדה מחשבון בנק שאינו שייך או אינו תחת שמו של בעל חשבון המסחר נחשב כהפקדת צד שלישי. הדבר חל גם על הפקדת כספי חברה לחשבון פרטי ותרחישים דומים נוספים.

סימנים מסחריים: iPhone, iPad ו-iTunes הינם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc. הרשומים בארצות הברית ובמדינות נוספות. App Store היא שם של שירות של Apple. השמות Android ו-Google Play הינם סימנים מסחריים של Google Inc.

מסחר במובייל: ישנם כמה סיכונים מובנים הנלווים למסחר במובייל, ובכלל זה, אך לא רק, הכפלה של הוראות מסחר, שיהוי באספקת המחירים, שיהוי בעדכון גלגול, שיהוי בביצוע ועוד, הקשורים לתקשורת במכשירים ניידים. חשוב שהסוחר יכיר היטב את הפונקציונאליות של אפליקציית המובייל של FXCM לפני שהוא מנהל את המסחר שלו דרך מכשיר נייד.