שערים ומרווחים

FXCM מציעה מרווחים תחרותיים על צמדי המט"ח (פורקס) ונכסי ה-CFD (חוזי-הפרשים). סוחרים בנפח פעילות גבוה זכאים לקבל הנחות משמעותיות על עלויות המרווחים על בסיס היקף המסחר שלהם למד עוד

הפופולארי Shares AU Shares מט''ח Stock Baskets Forex Baskets Cryptocurrencies מדדים סחורות אג''ח Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

הפופולארי

Shares

AU Shares

מט''ח

Baskets

Baskets

Cryptocurrencies

מדדים

סחורות

אג''ח

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

הפופולארי

Shares

AU Shares

מט''ח

Stock Baskets

Forex Baskets

Cryptocurrencies

מדדים

סחורות

אג''ח

Minors

Majors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

הפופולארי

Shares

AU Shares

מט''ח

Stock Baskets

Forex Baskets

Cryptocurrencies

מדדים

סחורות

אג''ח

Minors

Majors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

נכס קנייה מכירה מרווח 24h %
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.bid} ${instrument.spread} ${instrument.percentChange}% סחור
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}

עודכן לאחרונה: ${lastUpdated}

גילוי סיכונים

תגמול: בביצוע עסקאות של לקוחות, FXCM עשויה להיות מתוגמלת במספר דרכים, בין היתר, מרווחים, גביית עמלה בפתיחת וסגירת העסקה, הוספת עמלת-ייקור לריבית הגלגול, וכיוצא בזה. מוצע כי לקוח יעיין בתקנון החברה המפרט במספר מקומות את אופן התגמול לו זכאית החברה.

אסטרטגיות של ארביטראז' מחירים הינן אסורות, ו-FXCM תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי אם אסטרטגיה כלשהי מהווה ארביטראז'. המרווחים משתנים ונתונים לעיכובים. המינוף על נכסי פורקס וחוזי-הפרשים משתנה מנכס לנכס.

טבלת הציטוטים המובאים לעיל:
הציטוטים המוצגים, נמשכים מתוך מערכת המסחר של החברה, והם משקפים מרווחים הניתנים למודל חשבון מסחר בסיסי/סטנדרטי בלבד (הם אינם משקפים מרווחים העשויים לחול בחשבונות מסחר תחת מודל מסחרי אחר). המרווחים משתנים באופן תדיר, ובפועל הם עשויים להיות שונים, וזאת מכיוון שהטבלה לעיל מתעדכנת בתדירות של 30 טיקים לשנייה. בהמשך, יש להבין כי בשווקים ובמוצרים פיננסים נזילים מאוד, המרווחים עשויים להשתנות עד למועד העלאתן לטבלה שלעיל, ובנסיבות העניין ונוכח כלל האמור לעיל, החברה תפנה את לקוחותיה לבירור המרווח העדכני במערכת המסחר, עצמה.
עוד יובהר כי על אף שהמרווחים שלעיל, מוגדרים כמרווחים מייצגים בזמן אמת, עשוי להתקיים פער (כפי שכבר צויין) בין המרווח שישולם ע״י הלקוח בפועל לבין המרווח שבטבלה, וזאת בשל כל אחת מהסיבות המפורטות להלן: חיבור תקשורת לקוי מצד הלקוח (המעכב את עדכון אתר החברה), תקלות בשרת, בעיות ברשת, שביתות, נעילות, אסונות טבע וכו, כל אלו הם מעבר לשליטתה של החברה. בנסיבות האמורות, החברה מציעה כי הלקוח יעיין במרווחים המפורטים במערכת המסחר כדי למנוע נטילת סיכונים מיותרים.