מעטפת מקצועית לסוחרים מקצועיים

סוחרים כשירים ומקצועיים יכולים לפתוח ב-FXCM חשבון מסחר ייעודי לסוחרים מקצועיים. אם התשובה לאחת מתוך השאלות הבאות היא "כן", ייתכן ואתה עומד בקריטריונים לפתיחת חשבון מקצועי:

1

האם השווי הכולל של מזומנים, פקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך שברשותך עולה על 12 מיליון ש"ח?

2

האם ביצעת מחזור עסקאות ממוצע בכל חודש בחצי השנה האחרונה של 10 מיליון ש"ח, לכל הפחות, במסחר בנכסים פיננסיים מהסוג הנסחר בזירה?

3

האם הינך מנהל תיקים, יועץ השקעות או משווק השקעות, כפי שמוגדר בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקים?

מדוע כדאי להיות סוחר מקצועי ב-FXCM?

במידה והסוחר עומד בקריטריונים של "סוחר מקצועי", הוא אינו כפוף למגבלות המינוף1 שחלות על סוחר רגיל. כלומר, סוחר מקצועי מורשה לסחור בלי מגבלות מינוף. מינוף גבוה מאפשר לסוחר להפיק רווח מתנועות שוק קטנות, אך מאידך מגביר את הסיכון לספוג הפסד גדול כתוצאה מאותן תנועות במידה והן מנוגדות לכיוון העסקה.

מלבד הקריטריונים הללו (או במידה והינך עונה על אחת ההגדרות המנויות בסעיפים (1) עד (11) בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך), כדי להיחשב לסוחר מקצועי/כשיר עליך גם להחזיק בידע, מיומנות וניסיון הנדרשים כדי לסחור במוצרים הפיננסים המוצעים על ידינו.

גילוי סיכונים
1

פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אבדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר.