מסמכים משפטיים וטפסים

טפסים

  • חתימת הלקוח על הסכם מסחר – לחץ כאן
  • טופס הצהרה על נהנה – לחץ כאן
  • טופס מדיניות ניגוד עיניינים – לחץ כאן
  • טופס הצהרה על שימוש/ אי שימוש בתוכנת אלגו – לחץ כאן
  • טופס הצהרת אזרחות ותושבות מס (CRS) – לחץ כאן