חשבון עסקי לחברות

FXCM מציעה לעסקים וחברות תנאים משתלמים וכלים מתקדמים בפתיחת חשבון מסחר שיאפשרו למקסם את הפעילות!

איך פותחים חשבון לחברה/תאגיד?

  • מסחר ב-12 החודשים האחרונים במהלכן בוצעו יותר מ-20 עסקאות בפורקס/חוזי-הפרשים, מניות/אג"ח, או מוצרים ממונפים (כגון חוזים עתידיים/אופציות).
  • החברה תספק את המסמכים הבאים כחלק מפתיחת חשבון חברה:
  • תעודת התאגדות של החברה.
  • נסח עדכני לחברה מרשם החברות.
  • תקנון חברה.
  • החלטת חברה בדבר פתיחת חשבון בFXCM ואישור החברה לגבי מורשי החתימה מטעמה.(במקרה של בעל מניות יחיד בחברה ניתן להעביר מסמכים אלו באמצעות טופס יעודי של FXCM).
להמשך פתיחת חשבון