סורק השוק

"סורק השוק" הוא כלי מבית FXCM המציג נתונים שונים, כדוגמת ממוצעים נעים של SSI ו-MACD, על הנכסים השונים ובטווחי זמן שונים.
דוגמה
כך למשל, מדד הסנטימנט הספקולטיבי ה-SSI, משקף את היחס שבין פוזיציות לונג פתוחות לפוזיציות שורט פתוחות בקרב לקוחות FXCM על הנכס. הסוחר יכול לבחור מכשיר פיננסי/נכס וכן טווח זמן ולקבל את תוצאת המדד.
נא ראה להלן את הנתונים השונים ש"סורק השוק" מציג.

הצג הכול הצג פחות
חוזק סמל מחיר
גילוי סיכונים

סורק השוק אינו מביא בחשבון את הנסיבות הפרטניות של הסוחר. על כן, אין לראות בכך המלצה או עצה להשקעה. תוצאות עבר אינן ערובה לביצועים עתידיים. אין כל ערובה כי מערכות, טכניקות מסחר, שיטות, נתונים, יחסים או אינדיקטורים יובילו לרווח או לאי-הפסד. 

המונח "אינדיקטורים" המובא בעמוד זה, הינו כינוי לכלי המספק חישוב מתמטי או סטטיסטי לעתים באמצעות אמצעי ויזואלי, בהתבסס בין היתר על גרף המחירים או על נתונים היסטוריים. "אינדיקטורים" אינם מספקים המלצה להשקעה או ייעוץ השקעה או הכוונה להשקעה. יש לזכור כי על אף ש"אינדיקטורים פיננסים" הינם מבוססים על נתוני השוק ההיסטוריים, אין בכוחם לחזות את התנהגות השוק בעתיד או התנהגות נכס פיננסי, וודאי שאלו אינם מהווים אומדן או הערכה אבסולוטית. אינדיקטורים הינם כלי עזר מסייע (נתון מתמטי או סטטיסטי) לסוחר המחזיק בידע פיננסי אישי ומאפשרים לו לנתח את מצב המכשיר הפיננסי או השוק, לשם קבלת החלטת השקעה.