מסחר באג"ח

נכס הבסיס של חוזה-ההפרשים BUND הוא מדד החוזים העתידיים של האירו-בונד (Euro-Bund Futures Index), אשר כולל החוזים העתידיים על האירו-בונד עם מועדי הפרעונות הקצרים ביותר וכולל אגרות חוב של ממשלת גרמניה.

תיאור נכס הבסיס

חוזה עתידי על אג"ח אירופי שמנופק על ידי ממשלת גרמניה לטווח בינוני בין 5.8 ל 5.10 שנים שהתקופה שנותרה עד לפקיעתו הינה הקצרה ביותר מבין כל סדרות החוזים העתידיים הנסחרים באותה בורסה.

דרישת בטחונות

ניתן לצפות בדרישת הבטחונות העדכנית בתחנת המסחר של FXCM, בחלון הציטוטים הפשוטים, תחת עמודת "דרישת בטחונות", המציג את הבטחונות הנדרשים עבור חוזה אחד. שים לב: דרישת הבטחונות על הנכס עשויה להיות שונה בהתאם לסוג החשבון. שים לב: באפשרותך להתעדכן בדרישת הבטחונות גם באתר החברה,לחץ כאן.

שעות מסחר

נא לחץ כאן לצפייה בשעות המסחר של הנכס. לתשומת לבך, המסחר, ככלל, נפתח בשעת חצות שעון ישראל בלילה שבין יום ראשון ליום שני, וננעל בחצות של ליל שישי, שעון ישראל. שעות המסחר תלויות גם במעבר בין שעון קיץ לשעון חורף. כמו כן, גם חגים ומועדים עשויים להשפיע על שעות המסחר. FXCM ישראל נוהגת לעדכן את לקוחותיה במייל חודשי לסוחר על השינויים הצפויים במהלך החודש הקרוב בשעות מסחר בנכסים שונים בשל חגים ומועדים. תוכל לצפות בשינויים הצפויים גם כאן.

פקיעות

בעמוד הבא תוכל לצפות במועדי הפקיעה של החוזה BUND לחץ כאן.

לקוחות FXCM המחזיקים בפוזיציה פתוחה על הנכס בעת הפקיעה - הפוזיציה תיסגר אוטומטית לפי מחיר הקנייה/מכירה בשוק בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי (חצות שעון ישראל) והרווח/הפסד הצף ימומש. גם כל הוראות הכניסה והוראות הסטופ/לימיט יימחקו בעת הפקיעה. לאחר הפקיעה, הסוחר יוכל לפי שיקול דעתו לפתוח פוזיציה חדשה הנכס אם ימצא לנכון.

אין עלויות מימון על ה-BUND (ריבית גלגול).

למידע נוסף

למידע נוסף אודות אג"ח לחץ כאן.

הפופולארי Shares AU Shares מט''ח Stock Baskets Forex Baskets Cryptocurrencies מדדים סחורות אג''ח Majors Minors Exotic Technology Banking Healthcare Motor Vehicles

הפופולארי

Shares

AU Shares

מט''ח

Baskets

Baskets

Cryptocurrencies

מדדים

סחורות

אג''ח

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

הפופולארי

Shares

AU Shares

מט''ח

Stock Baskets

Forex Baskets

Cryptocurrencies

מדדים

סחורות

אג''ח

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

הפופולארי

Shares

AU Shares

מט''ח

Stock Baskets

Forex Baskets

Cryptocurrencies

מדדים

סחורות

אג''ח

Majors

Minors

Exotic

Technology

Banking

Healthcare

Motor Vehicles

נכס מחיר 24h % 1Y Range
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask} ${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}
סחור
${instrument.name} ${instrument.name}
${instrument.ticker} ${instrument.underlyingInstrument}
${instrument.ask}
${instrument.percentChange}%
${instrument.oneYearLow} ${instrument.oneYearHigh}

עודכן לאחרונה: ${lastUpdated}

גרף1 מסחר באג"ח

הגרף המוצג בעמוד מובא לצורך המחשה בלבד ואינו מהווה המלצה למסחר בנכס כלשהו, לידיעתך החברה מציעה שורה של נכסים.

ביצועי עבר: ביצועי עבר אינם אינדיקציה לתוצאות עתידיות

שעות מסחר

תוכל לסחור באג"ח 5 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה

כל הנכסים בפלטפורמה אחת

תוכל לסחור על פורקס, סחורות מדדים ואג"ח בפלטפורמת מסחר אחת ידידותית לשימוש, הכוללת חבילת גרפים מקצועית

לסחור מכל מקום

תחנת המסחר זמינה בגרסאות לשולחן העבודה ומובייל – כדי שתוכל לסחור בכל עת ומכל מקום

מדריך מוצרים

אין לך ניסיון2 במסחר ב-CFD? למידע נוסף לחץ כאן.

גילוי סיכונים
2

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם.

טבלת הציטוטים המובאים לעיל:
הציטוטים המוצגים, נמשכים מתוך מערכת המסחר של החברה, והם משקפים מרווחים הניתנים למודל חשבון מסחר בסיסי/סטנדרטי בלבד (הם אינם משקפים מרווחים העשויים לחול בחשבונות מסחר תחת מודל מסחרי אחר). המרווחים משתנים באופן תדיר, ובפועל הם עשויים להיות שונים, וזאת מכיוון שהטבלה לעיל מתעדכנת בתדירות של 30 טיקים לשנייה. בהמשך, יש להבין כי בשווקים ובמוצרים פיננסים נזילים מאוד, המרווחים עשויים להשתנות עד למועד העלאתן לטבלה שלעיל, ובנסיבות העניין ונוכח כלל האמור לעיל, החברה תפנה את לקוחותיה לבירור המרווח העדכני במערכת המסחר, עצמה.
עוד יובהר כי על אף שהמרווחים שלעיל, מוגדרים כמרווחים מייצגים בזמן אמת, עשוי להתקיים פער (כפי שכבר צויין) בין המרווח שישולם ע״י הלקוח בפועל לבין המרווח שבטבלה, וזאת בשל כל אחת מהסיבות המפורטות להלן: חיבור תקשורת לקוי מצד הלקוח (המעכב את עדכון אתר החברה), תקלות בשרת, בעיות ברשת, שביתות, נעילות, אסונות טבע וכו, כל אלו הם מעבר לשליטתה של החברה. בנסיבות האמורות, החברה מציעה כי הלקוח יעיין במרווחים המפורטים במערכת המסחר כדי למנוע נטילת סיכונים מיותרים.