ריביות גלגול יומיות

סמל גלגול קנייה גלגול מכירה MT4 גודל עסקה TS2 גדול עסקה
${entry.Symbol} ${entry.RollBuy} ${entry.RollSell} ${entry.TradeSizeMT4} ${entry.TradeSizeTS2}

מקרא לטבלה:

סימול- שם הנכס במערכת המסחר
גלגול קנייה- גובה החיוב או הזיכוי בעסקת קנייה בהיקף של 100,000 יחידות נקובים בדולר ארה"ב, עבור מוצרי המט"ח, עבור חוזי הפרשים אחד ובסחורות או עבור אונקייה אחת במתכות היקרות (זהב וכסף בלבד).
גלגול מכירה- גובה החיוב או הזיכוי בעסקת מכירה בהיקף של 100,000 יחידות נקובים בדולר ארה"ב, עבור מוצרי המט"ח, עבור חוזי הפרשים אחד ובסחורות או עבור אונקייה אחת במתכות היקרות (זהב וכסף בלבד).
גודל עסקה במערכת MT4- היקף העסקה המייצג 100,000 יחידות במערכת הMeta Trader 4, עבור מוצרי המט"ח, עבור חוזי הפרשים אחד ובסחורות או עבור אונקייה אחת במתכות היקרות (זהב וכסף בלבד).
גודל עסקה במערכת TSII- היקף העסקה המייצג 100,000 יחידות במערכת הTrading Station 2, עבור מוצרי המט"ח, עבור חוזי הפרשים אחד ובסחורות או עבור אונקייה אחת במתכות היקרות (זהב וכסף בלבד).

דוגמה מספרית:

סימול: EUR/USD
גלגול קנייה: 4.73-
גלגול מכירה: 2.15
מכירה של 500,000 יחידות של EUR/USD תזכה את הסוחר ב-10.75 דולר בארה"ב
10.75=5*2.15

ללו"ז ריביות הגלגול (מועד השתת החיוב או הזיכוי של בגין הריבית), לחץ כאן