תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש שלהלן עודכנו לאחרונה באוגוסט 2020.

קבוצת החברות של FXCM (או "FXCM") מתכבדת לספק לך באתרי החברה (המושג "אתרי החברה" מתייחס לכל אתרי החברה, לרבות המוצרים והשירותים באתרים אלה) מידע, תוכן, כלים, מוצרים ושירותים. תנאי השימוש כוללים גם אזהרות והערות חשובות בנוגע למוצרים ולשירותים של FXCM. השימוש שלך באתרי FXCM כפופים לתנאי השימוש הללו.

תנאי השימוש הללו מהווים בגדר הסכם מחייב בינך לבין FXCM. הכניסה והשימוש שלך באתר של FXCM מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש הללו ולכל הצהרה או הערות משפטיות הכלולות באתר זה. השימוש שלך באתר FXCM כפוף לגרסת תנאי השימוש שהיתה בתוקף במועדי כניסתך. FXCM עשויה לשנות או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת וללא התראה מראש. עליך לעיין בתנאי השימוש העדכניים ביותר באמצעות לחיצה על הקישור "תנאי שימוש באתר" בתחתית האתר. המשך כניסותך ושימושך לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים ביותר. העדכון או ההתראה היחידים על כל שינוי או עדכון בתנאי השימוש יהיו בכך שהגרסה המעודכנת תופיע בעמוד תנאי השימוש באתר. FXCM לא תיידע או תתריע בפניך בנפרד על כל שינוי או עדכון. תנאי השימוש הללו הינם תוספת לכל הסכם אחר שיש בינך לבין FXCM, לרבות הסכם לקוח והסכם חשבון, או כל הסכם אחר המכתיב את אופן השימוש שלך במידע, תוכן, מוצרים ושירותים באתרי FXCM.

השימוש באתרי FXCM

השימוש באתרי FXCM נועד לשימושך הפרטי והלא מסחרי, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם כתוב בינך לבין FXCM.

אחריות והפצה של מבקרים באתר

המידע באתר זה אינו מיועד לשימוש או הפצה בידי אדם במדינה או בתחום שיפוט, שבהם הפצה או שימוש במידע כזה סותרים את החוק או הרגולציה. שום שירות או מוצר המוזכרים באתרי FXCM אינו מיועד להיות זמין עבור אדם כלשהו במדינה או בתחום שיפוט שבהם מתן שירותים או מוצרים אלה עומדים בניגוד לחוק או לרגולציה. באחריותם של המבקרים באתר לברר ולציית לחוקים ולרגולציות שהוא כפוף להם. אין לראות בדבר באתרי FXCM בגדר שידול לקנות או הצעה למכור מוצרים או שירותים לכל אדם במדינה או בתחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה של שירותים או מוצרים אלה עומדים בניגוד לחוק או לרגולציות.

מגבלות על הכוונה להשקעה או ייעוץ מקצועי

אתרי FXCM אינם מיועדים לספק ייעוץ בנושא השקעות, מס או עניינים משפטיים. באחריותך בלבד להחליט האם השקעה כלשהי, אסטרטגיית השקעה כלשהי, או עסקאות כלשהן, מתאימות לך בהתאם ליעדי ההשקעה, המצב הפיננסי ופרופיל הסיכון האישיים שלך. עליך להיוועץ ביועץ המס או היועץ המשפטי שלך בנוגע לנסיבות האישיות שלך.

קניין רוחני

אתרי FXCM מוגנים על ידי חוקי הקניין הרוחני. אלא אם כן צוין אחרת מפורשות, אינך רשאי, ללא הסכמת FXCM בכתב, לשנות, לעדכן, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי בכל חומר הכלול באתר, לרבות טקסט, גרפיקה, וידאו, תוכן שמע, קוד תוכנה, עיצוב ממשק, או לוגו - מאתר זה או כל אתר אחר של FXCM.

אם אתה מקשר מאתר שלך לאתר של FXCM מקישור חיצוני, אין בכך כדי לומר ש-FXCM, אלא אם כן הצהירה אחרת בכתב, תומכת, מממנת או קשורה בקשר כלשהו לאתר שאינו אתר של FXCM, שירות או מוצר כלשהם, ואין לעשות שימוש בסימנים המסחריים או סימני השירות המסחריים של FXCM מלבד אלה הכלולים בטקסט הקישור עצמו.

אתרי FXCM, להוציא תוכן של גורמי צד שלישי, הינם תוכן מקורי שנוצר ובבעלות FXCM, ורק לה יש את הזכות לשעתק, להציג, להכין תוכן נגזר או להפיץ. השמות, הלוגואים, הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים, כל זכויות הקניין הרוחני , התוכנה והתוכן, הם בבעלות FXCM או הזכיינים שלה. כל תוכן של צד שלישי מוצג באתר ברשות הבעלים הרלוונטי של התוכן.

אי-זמינות היכן שהדבר אסור

למרות שאתרי FXCM, לרבות המוצרים והשירותים, נגישים מכל העולם, לא כל המוצרים, השירותים והיישומים המוצגים, נידונים ומוצעים באתר הינם זמינים עבור כל אחד או בכל תחום שיפוט, או ראויים לשימוש בכל תחום שיפוט. FXCM שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזמינות של מוצרים ושירותים מסוימים לכל אדם כלשהו.

זמינות תוכן

FXCM שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל תוכן, שירות או מוצר (לרבות את הזכאות של יישומים, מוצרים ושירותים מסוימים) ללא כל התראה מראש.

תוכן ומחקר צד שלישי

האתרים של FXCM עשויים לכלול חדשות כלליות ומידע, פרשנות, כלים אינטראקטיביים, ציטוטי מחיר, ומידע הנוגע לשוק הפורקס, שווקים אחרים או נושאים אחרים. חלק מהמידע הזה עשוי להיות מסופק על ידי חברות שאינן מסונפות ל-FXCM ("מידע צד שלישי"). המקור של תוכן צד שלישי מזוהה ככזה באתרים של FXCM, בין אם על ידי הצגתו באזורים מיוחדים או תוך מתן קישור לצד שלישי או כל דרך אחרת. תוכן צד שלישי מוגן על ידי חוקי קניין רוחני ישימים ואמנות בינלאומיות, והוא בבעלות או ברישיון של ספק(י) תוכן צד שלישי המאוזכרים.

FXCM אינה תומכת, במישרין או בעקיפין, בתוכן צד שלישי. הספקים של התוכן צד שלישי אינם תומכים במישרין או בעקיפין בתוכן צד שלישי, ואין לראות בתוכן זה ייעוץ משפטי, ייעוץ להשקעה או ייעוץ בנושאי מס.

למרות ש-FXCM עושה מאמץ לספק מידע מדויק ועדכני, וזאת למען המשתמשים, FXCM כמו גם ספקי התוכן אינם ערבים למידת הדיוק, העדכניות והשלמות והשימושיות של תוכן זה, ולא ערבים או אחראים לתוכן זה, לרבות כל מוצר או שירות או חומרים אחרים הזמינים באתרים צד שלישי. תוכן צד שלישי מובא אך ורק למטרות מידע, ו-FXCM וספקי התוכן מתנערים במפורש מכל אחריות לתוכן זה. השימוש בתוכן צד שלישי הוא על אחריותך בלבד. התוכן מובא על תקן "ככזה" (as-is). ספקי התוכן מתנערים במפורש מכל אחריות ומכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, לזמינות של מוצר כלשהו, התאמתו למטרה כלשהו, או תקינותו. ספקי התוכן, חברות-האם, חברות-הבת והיישויות המסונפות אליהם, הזכיינים, המנהלים, הפקידים והעובדים שלהם, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי או נסיבתי שעשוי להיגרם משימוש, אי-שימוש, או אי-זמינות של תוכן צד שלישי, לרבות אך לא רק אובדן רווחים, שימוש, מידע או נזק בלתי מוחשי כלשהו, גם אם צוינה מראש אזהרה לאפשרות של נזק כזה.

דיוק המידע

למרות ש-FXCM עושה כל מאמץ כדי להבטיח שהמידע המופיע באתר זה יהיה מדויק, מידע מסוג זה נתון לשינויים ללא התראה מראש, והמידע מובא אך ורק כדי לסייע לסוחרים לקבל החלטות מסחר עצמאיות. FXCM נוקטת באמצעים הסבירים כדי להבטיח כי המידע מדויק. עם זאת, FXCM אינה ערבה לרמת הדיוק של המידע ולא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם, במישרין או בעקיפין, מהתוכן באתר, או מאי יכולת להיכנס לאתר או מעיכובים או שיבושים בתקשורת או בלקבל עדכונים או הודעות מהאתר.

המידע המוצג הינו בתוקף רק בהתאם למועד שבו הוא פורסם או שכך צוין, והוא עשוי לאבד מתוקפו בשל אירועי שוק או סיבות אחרות. כמו כן, באחריותך להגדיר את המטמון בדפדפן שלך, כך שיוצג בפניך המידע העדכני ביותר.

שימוש אסור

מאחר שלשרתים יש קיבולת מוגבלת ואנשים רבים משתמשים בהם, אין לעשות שימוש באתרי FXCM באופן שיפגע או יסכן את שרתי המידע, או כל רשת המקושרת לשרתי FXCM. אין לעשות שימוש באתרי FXCM באופן שיפריע או ישבש את השימוש שעושים גורמים אחרים באתרי FXCM.

קישורים

אתרי FXCM עשויים לכלול קישורים לאתרים חיצוניים המתופעלים על ידי גורמים צד שלישי. ל-FXCM אין שליטה על התוכן שמופיע באתרים אלה, או מידת הדיוק שלו, ואינה מביעה תמיכה בתוכן שעשוי להופיע באתרים אלה. הקישורים מובאים לנוחותך ו-FXCM מתנערת מכל אחריות לתוכן או לתפעול של אתרים אלה.

החרגת אחריות

FXCM אינה מביעה התחייבות מפורשת או משתמעת לגבי אתרי FXCM, לרבות אך לא רק, התחייבות לזמינות מוצר, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה. אתרי FXCM זמינים עבורך "ככזה" ו"ככל שהם זמינים" ו-FXCM אינה מבטיחה שכל תקלה או אי-דיוק יתוקנו.

FXCM אינה ערבה שאתריה יענו על צרכיך, או שהם יפעלו ללא שיבושים, בזמן, וללא שגיאות. FXCM גם אינה ערבה שהתוצאות בעקבות שימוש באתרים יהיו מדויקות או מהימנות, והיא אינה ערבה לאיכות של כל מוצר, שירות, מידע או כל חומר הנרכש דרך האתר יענו על ציפיותיך.

הגבלת אחריות

עד כמה שהחוק מתיר, FXCM לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או נסיבתי, לרבות אך לא רק, הפסדים, אובדן רווחים ואו נזק שעשויים להיגרם משימוש או אי יכולת לעשות שימוש באתרים של FXCM או תוכן צד שלישי, אי נוחות או עיכובים.

הדבר תקף גם כאשר FXCM מיידעת על האפשרות לנזק או אובדן. מלבד במקרים שהחוק מחייב אחרת, FXCM לא תישא בכל אחריות להפסד שלך או מישהו אחר שעשוי לנבוע מגורם כלשהו שאינו בשליטת FXCM, ובכלל זה כשל של ציוד אלקטרוני או מכני או כשל תקשורת (לרבות של טלפון, כבלים או אינטרנט), גישה בלתי מורשית, וירוסים, גניבה, שגיאות מפעיל, מזג אוויר קשה או חריג (לרבות רעידה אדמה, הצפה או כוח טבע אחר), שריפה, מלחמה, התקוממות, מעשה טרור, מהומות, שביתה או סכסוך עבודה כלשהו, תאונה, מצב חירום או מעשה של הממשלה. אם אתה מתגורר במדינה או תחום שיפוט שאינם מתירים הגבלת אחריות, ייתכן כי חלק או כל מגבלות האחריות הללו לא יחול עליך.

פטור מאחריות

כתנאי לשימוש באתרי FXCM, אתה מסכים לפטור מאחריות את FXCM וספקי תוכן צד שלישי מכל תביעה, הפסדים, אחריות, עלויות והוצאות (לרבות אך לא רק הוצאות משפטיות) שעשוים לנבוע משימוש באתר או הפרה שלך בתנאי השימוש.

סודיות

מחובתך לשמור באופן חסוי את מספרי חשבונותיך ב- FXCM ואת סיסמאות הגישה שלך. אתה מכיר בכך ומסכים שכל הוראות או תכתובת שנשלחת אליך או מישהו מטעמך דרך אתר של FXCM, הינן על אחריותך. אתה מתיר ל-FXCM להסתמך או לפעול על בסיס, ולראות בכך הרשאה מלאה ומחייבת מצדך, כל הוראה שניתנת ל-FXCM ואשר FXCM סבורה כי ניתנה על ידך או מישהו מטעמך, או כל סוכן או מתווך, ש-FXCM סבורה באופן מתקבל על הדעת שקיבל לכך הרשאה על ידך.

הפסקת פעילות

FXCM שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות אתרי FXCM בכל עת ומכל סיבה שהיא, בין אם יש סיבה או אין סיבה, וללא התראה מראש והכל בכפוף להוראות הדין הרלוונטיות.

חומרה

אם מכל סיבה שהיא אי אילו סעיפים מתוך תנאי השימוש הללו יוכרו כלא תקפים או בלתי אכיפים, הסעיפים הללו ייאכפו במידה המקסימאלית האפשרית המותרת, וייתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.