מחקר זליגות - הסטטיסטיקות של FXCM

ב-FXCM זליגה חיובית מתרחשת כאשר ההוראה שלך מתבצעת בפועל במחיר טוב יותר מאשר המחיר המבוקש של ההוראה שלך. המקרה המנוגד לזליגה חיובית הוא זליגה שלילית, כלומר כאשר ההוראה שלך מתבצעת בפועל במחיר פחות טוב. ב-FXCM, ההוראות עשויות להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגה שלילית, כפי שבא לידי ביטוי בסטטיסטיקות המופיעות בהמשך.

במדריך זה נציג נתונים המראים באילו סוגי הוראות ואילו תנאי שוק עשויים להתרחש בסבירות הגבוהה ביותר מצבים הן של זליגה חיובית והן של זליגה שלילית. *

נקודות עיקריות

 • 25.55% מכל הוראות הסטופ ,הלימיט, ההוראות השוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" והוראות הכניסה מתבצעות בזליגה חיובית
 • 12.60% מכל הוראות הסטופ, הלימיט, ההוראות השוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" והוראות הכניסה מתבצעות בזליגה שלילית
 • 68.98% מכל הוראות הלימיט והוראות הכניסה בלימיט מתבצעות בזליגה חיובית
 • 50.78% מכל הוראות הסטופ והוראות הכניסה בסטופ מתבצעות בזליגה שלילית

הנתונים בטבלאות ובמדריך זה מתבססים על סוגי הוראות שונות שבוצעו דרך קבוצת FXCM בין ה- 1 ינואר, 2023 to 29 פברואר, 2024. הנתונים אינם כוללים חלק מהלקוחות הלא-ישירים של קבוצת FXCM. הוראות לימיט והוראות כניסה בלימיט מתבצעות בזליגה שלילית רק כתוצאה משגיאה, והסוחרים זוכים להתאמה במקרה שמתרחשות שגיאות כאלה. זליגה חיובית תלויה בנזילות הזמינה.**
כמו כן, הנתונים בעמוד הזה מתבססים על נתונים סטטיסטיים שנאספו מכל הישויות בקבוצת FXCM, ולא על נתוני FXCM TL בלבד, ועל כן נתוני הביצוע הפרטניים של FXCM TL עשויים להיות שונים במידה מסוימת.

כפי שניתן לראות, ב-FXCM זליגה חיובית מתרחשת בשכיחות לא פחותה מאשר זליגה שלילית. אנחנו סבורים כי הדבר מהווה עדות חיובית למטרת החברה לספק ביצוע שקוף והוגן.

טבלה 1.1 זליגה חיובית ושלילית לפי חודשים

זליגה עשויה להתרחש בשל סיבות רבות. עם זאת, הגורם המרכזי שבדרך כלל מגדיל את הסבירות לזליגה הוא תנודתיות במחירים. בדרך כלל, ככל שהתנודתיות עולה כך עולה השכיחות להתרחשותן של זליגות, הן חיוביות והן שליליות. זוהי הסיבה מדוע, למשל, בסמוך לפרסומים כלכליים סוחרים רבים חווים זליגות מחיר.

חודש הוראות שהוצבו1 ללא זליגה2 זליגה חיובית3 זליגה שלילית4 ללא זליגה%5 זליגה חיובית%6 זליגה שלילית%7
ינו. 23 3,824,294 2,200,871 ( 57.55% ) 1,071,921 ( 28.03% ) 551,502 ( 14.42% ) 57.55% 28.03% 14.42%
פבר. 23 3,835,541 2,246,022 ( 58.56% ) 1,067,072 ( 27.82% ) 522,447 ( 13.62% ) 58.56% 27.82% 13.62%
מרץ. 23 4,774,552 2,739,513 ( 57.38% ) 1,365,623 ( 28.60% ) 669,416 ( 14.02% ) 57.38% 28.60% 14.02%
אפר. 23 3,362,186 1,980,078 ( 58.89% ) 923,958 ( 27.48% ) 458,150 ( 13.63% ) 58.89% 27.48% 13.63%
מאי. 23 3,772,459 2,333,805 ( 61.86% ) 968,588 ( 25.68% ) 470,066 ( 12.46% ) 61.86% 25.68% 12.46%
יונ. 23 3,518,055 2,167,433 ( 61.61% ) 918,531 ( 26.11% ) 432,091 ( 12.28% ) 61.61% 26.11% 12.28%
יול. 23 3,403,854 2,103,901 ( 61.81% ) 874,062 ( 25.68% ) 425,891 ( 12.51% ) 61.81% 25.68% 12.51%
אוג. 23 3,876,658 2,478,544 ( 63.94% ) 935,793 ( 24.14% ) 462,321 ( 11.93% ) 63.94% 24.14% 11.93%
ספט. 23 3,224,221 2,100,076 ( 65.13% ) 747,755 ( 23.19% ) 376,390 ( 11.67% ) 65.13% 23.19% 11.67%
אוק. 23 3,687,060 2,307,685 ( 62.59% ) 917,813 ( 24.89% ) 461,562 ( 12.52% ) 62.59% 24.89% 12.52%
נוב. 23 2,965,094 1,951,632 ( 65.82% ) 675,095 ( 22.77% ) 338,367 ( 11.41% ) 65.82% 22.77% 11.41%
דצמ. 23 2,568,451 1,648,180 ( 64.17% ) 611,823 ( 23.82% ) 308,448 ( 12.01% ) 64.17% 23.82% 12.01%
ינו. 24 3,009,954 1,954,347 ( 64.93% ) 709,405 ( 23.57% ) 346,202 ( 11.50% ) 64.93% 23.57% 11.50%
פבר. 24 2,503,289 1,679,552 ( 67.09% ) 559,419 ( 22.35% ) 264,318 ( 10.56% ) 67.09% 22.35% 10.56%
סך הכל 48,325,668 29,891,639 ( 61.85% ) 12,346,858 ( 25.55% ) 6,087,171 ( 12.60% ) 61.85% 25.55% 12.60%

טבלה 1.2 זליגה חיובית ושלילית לפי סוג הוראה

סוג הוראה הוראות שהוצבו ללא זליגה (במחיר המבוקש) זליגה חיובית זליגה שלילית ללא זליגה % זליגה חיובית% זליגה שלילית%
Close Market 13,935,249 9,265,319 ( 66.49% ) 3,454,724 ( 24.79% ) 1,215,206 ( 8.72% ) 66.49% 24.79% 8.72%
Limit 2,245,916 693,921 ( 30.90% ) 1,551,995 ( 69.10% ) 0 ( 0.00% ) 30.90% 69.10% 0.00%
Limit Entry 1,980,824 617,413 ( 31.17% ) 1,363,411 ( 68.83% ) 0 ( 0.00% ) 31.17% 68.83% 0.00%
Margin Call 1,614,716 877,648 ( 54.35% ) 352,577 ( 21.84% ) 384,491 ( 23.81% ) 54.35% 21.84% 23.81%
Open Market 21,110,972 14,484,758 ( 68.61% ) 4,842,477 ( 22.94% ) 1,783,737 ( 8.45% ) 68.61% 22.94% 8.45%
Stop 3,365,413 826,921 ( 24.57% ) 463,514 ( 13.77% ) 2,074,978 ( 61.66% ) 24.57% 13.77% 61.66%
Stop Entry 935,270 269,144 ( 28.78% ) 121,486 ( 12.99% ) 544,640 ( 58.23% ) 28.78% 12.99% 58.23%
Other 3,137,308 2,856,515 ( 91.05% ) 196,674 ( 6.27% ) 84,119 ( 2.68% ) 91.05% 6.27% 2.68%
סך הכל 48,325,668 29,891,639 ( 61.85% ) 12,346,858 ( 25.55% ) 6,087,171 ( 12.60% ) 61.85% 25.55% 12.60%

סך ההוראות בטבלה שלעיל כולל אך ורק את סוגי ההוראות המפורטים כאן.

הגדרת סוג הוראה

 • הוראת שוק לסגירה: הוראות שוק לסגירת עסקה (Market Order to Close). סוג ההוראה מוגדר ל"במחיר הזמין הטוב ביותר".
 • לימיט: הוראת לימיט (Limit Order).
 • כניסה בלימיט: הוראת כניסה בלימיט (Limit Entry Order).
 • התראת בטחונות (Margin call): הוראת שוק לסגירת עסקה בכפייה. ההוראה מוגדרת ל"מחיר הזמין הטוב ביותר". ההוראה מופעלת אוטומטית כאשר הבטחונות הזמינים של הסוחר מגיעים לאפס.
 • הוראת שוק לפתיחה: הוראה לפתיחת עסקה (Market Order to Open). ההוראה מוגדרת ל"מחיר הזמין הטוב ביותר".
 • סטופ : הוראת סטופ (Stop Order).
 • כניסה בסטופ: הוראת כניסה בסטופ (Stop Entry Order).

טבלה 2.1 הוראות שוק לפי גודל הוראה

הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת שוק לסגירה, הוראת שוק לפתיחה, הוראת פתיחה, הוראת סגירה בטווח, הוראת פתיחה בטווח, הוראת סגירה.

גודל הוראה8 הוראות שהוצבו ללא זליגה (במחיר המבוקש) זליגה חיובית זליגה שלילית ללא זליגה % זליגה חיובית % זליגה שלילית %
< 0.5 34,999,919 23,771,957 ( 67.92% ) 8,265,327 ( 23.62% ) 2,962,635 ( 8.46% ) 67.92% 23.62% 8.46%
0.5 - 0.9 163,589 114,077 ( 69.73% ) 29,654 ( 18.13% ) 19,858 ( 12.14% ) 69.73% 18.13% 12.14%
1.0 - 1.9 89,461 61,144 ( 68.35% ) 12,546 ( 14.02% ) 15,771 ( 17.63% ) 68.35% 14.02% 17.63%
2.0 - 2.9 13,357 6,088 ( 45.58% ) 1,793 ( 13.42% ) 5,476 ( 41.00% ) 45.58% 13.42% 41.00%
3.0 - 3.9 8,264 3,373 ( 40.82% ) 1,137 ( 13.76% ) 3,754 ( 45.43% ) 40.82% 13.76% 45.43%
4.0 - 4.9 2,550 1,163 ( 45.61% ) 377 ( 14.78% ) 1,010 ( 39.61% ) 45.61% 14.78% 39.61%
5.0 - 9.9 6,836 2,931 ( 42.88% ) 730 ( 10.68% ) 3,175 ( 46.45% ) 42.88% 10.68% 46.45%
10 + 1,700 713 ( 41.94% ) 283 ( 16.65% ) 704 ( 41.41% ) 41.94% 16.65% 41.41%
סך הכל 35,285,676 23,961,446 ( 67.91% ) 8,311,847 ( 23.56% ) 3,012,383 ( 8.54% ) 67.91% 23.56% 8.54%

טבלה 2.2 הוראת לימיט לפי גודל הוראה

הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של הוראות לימיט שמתבצעות מיידית על פי גודל הוראה: הוראת לימיט לסגירה, הוראת לימיט לפתיחה

גודל הוראה8 הוראות שהוצבו ללא זליגה (במחיר המבוקש) זליגה חיובית זליגה שלילית ללא זליגה % זליגה חיובית % זליגה שלילית %
< 0.5 2,596,126 2,439,929 ( 93.98% ) 156,197 ( 6.02% ) 0 ( 0.00% ) 93.98% 6.02% 0.00%
0.5 - 0.9 62,140 59,443 ( 95.66% ) 2,697 ( 4.34% ) 0 ( 0.00% ) 95.66% 4.34% 0.00%
1.0 - 1.9 70,297 67,834 ( 96.50% ) 2,463 ( 3.50% ) 0 ( 0.00% ) 96.50% 3.50% 0.00%
2.0 - 2.9 1,149 1,092 ( 95.04% ) 57 ( 4.96% ) 0 ( 0.00% ) 95.04% 4.96% 0.00%
3.0 - 3.9 1,329 1,293 ( 97.29% ) 36 ( 2.71% ) 0 ( 0.00% ) 97.29% 2.71% 0.00%
4.0 - 4.9 557 535 ( 96.05% ) 22 ( 3.95% ) 0 ( 0.00% ) 96.05% 3.95% 0.00%
5.0 - 9.9 522 499 ( 95.59% ) 23 ( 4.41% ) 0 ( 0.00% ) 95.59% 4.41% 0.00%
10 + 287 282 ( 98.26% ) 5 ( 1.74% ) 0 ( 0.00% ) 98.26% 1.74% 0.00%
סך הכל 2,732,407 2,570,907 ( 94.09% ) 161,500 ( 5.91% ) 0 ( 0.00% ) 94.09% 5.91% 0.00%

טבלה 2.3 התראות בטחונות והוראות סטופ

הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת התראות בטחונות והוראות סטופ (סטופ, כניסה בסטופ, סטופ מזדנב ,כניסה בסטופ מזדנב)

גודל הוראה8 הוראות שהוצבו ללא זליגה (במחיר המבוקש) זליגה חיובית זליגה שלילית ללא זליגה % זליגה חיובית % זליגה שלילית %
< 0.5 6,012,746 2,007,975 ( 33.40% ) 950,920 ( 15.82% ) 3,053,851 ( 50.79% ) 33.40% 15.82% 50.79%
0.5 - 0.9 22,591 7,431 ( 32.89% ) 4,030 ( 17.84% ) 11,130 ( 49.27% ) 32.89% 17.84% 49.27%
1.0 - 1.9 10,902 2,831 ( 25.97% ) 2,071 ( 19.00% ) 6,000 ( 55.04% ) 25.97% 19.00% 55.04%
2.0 - 2.9 1,955 215 ( 11.00% ) 349 ( 17.85% ) 1,391 ( 71.15% ) 11.00% 17.85% 71.15%
3.0 - 3.9 1,356 161 ( 11.87% ) 193 ( 14.23% ) 1,002 ( 73.89% ) 11.87% 14.23% 73.89%
4.0 - 4.9 629 59 ( 9.38% ) 70 ( 11.13% ) 500 ( 79.49% ) 9.38% 11.13% 79.49%
5.0 - 9.9 683 71 ( 10.40% ) 106 ( 15.52% ) 506 ( 74.08% ) 10.40% 15.52% 74.08%
10 + 216 36 ( 16.67% ) 57 ( 26.39% ) 123 ( 56.94% ) 16.67% 26.39% 56.94%
סך הכל 6,051,078 2,018,779 ( 33.36% ) 957,796 ( 15.83% ) 3,074,503 ( 50.81% ) 33.36% 15.83% 50.81%

טבלה 2.4 הוראות לימיט

הטבלה הבאה כוללת את סטטיסטיקות הזליגה של ההוראות הבאות לפי גודל הוראה: הוראת לימיט, כניסה בלימיט מזדנב וכניסה בלימיט

גודל הוראה8 הוראות שהוצבו ללא זליגה (במחיר המבוקש) זליגה חיובית זליגה שלילית ללא זליגה % זליגה חיובית % זליגה שלילית %
< 0.5 4,204,294 1,304,018 ( 31.02% ) 2,900,276 ( 68.98% ) 0 ( 0.00% ) 31.02% 68.98% 0.00%
0.5 - 0.9 15,051 5,298 ( 35.20% ) 9,753 ( 64.80% ) 0 ( 0.00% ) 35.20% 64.80% 0.00%
1.0 - 1.9 5,210 1,533 ( 29.42% ) 3,677 ( 70.58% ) 0 ( 0.00% ) 29.42% 70.58% 0.00%
2.0 - 2.9 876 224 ( 25.57% ) 652 ( 74.43% ) 0 ( 0.00% ) 25.57% 74.43% 0.00%
3.0 - 3.9 501 138 ( 27.54% ) 363 ( 72.46% ) 0 ( 0.00% ) 27.54% 72.46% 0.00%
4.0 - 4.9 266 58 ( 21.80% ) 208 ( 78.20% ) 0 ( 0.00% ) 21.80% 78.20% 0.00%
5.0 - 9.9 362 87 ( 24.03% ) 275 ( 75.97% ) 0 ( 0.00% ) 24.03% 75.97% 0.00%
10 + 253 17 ( 6.72% ) 236 ( 93.28% ) 0 ( 0.00% ) 6.72% 93.28% 0.00%
סך הכל 4,226,813 1,311,373 ( 31.03% ) 2,915,440 ( 68.97% ) 0 ( 0.00% ) 31.03% 68.97% 0.00%

הנתונים מתבססים על שורה של סוגי הוראות שבוצעו על ידי לקחות קבוצת FXCM בין התאריכים 1 ינואר, 2023 to 29 פברואר, 2024. הנתונים אינם כוללים סוגים מסוימים של הוראות על ידי לקחות לא-ישירים.**

גודל ההוראה מחושב לפי הערך הנקוב (notional) של ההוראה ומוצג במונחים של מיליוני דולרים.

הוראות לימיט והוראות כניסה בלימיט מתבצעות אך ורק במחיר המבוקש או מחיר טוב יותר ואינן יכולות להתבצע בזליגה שלילית. כל זליגה שלילית על הוראות לימיט או כניסה בלימיט מהווה שגיאה וזכאית לקבל התאמת מסחר במידה והתרחשה. שיפורי מחיר כפופים לנזילות הזמינה בשוק.

נקודות עיקריות

על בסיס הנתונים המתבססים על הוראות שבוצעו על ידי קבוצת אפ.אקס.סי.אם 1 ינואר, 2023 to 29 פברואר, 2024, עולים הממצאים הבאים:

 • על פי הנתונים בתקופה הנבדקת, הוראות לימיט והוראות כניסה בלימיט היו בעלות הסבירות הגבוהה ביותר להתבצע בזליגה חיובית.
 • על פי הנתונים בתקופה הנבדקת, הוראות סטופ והוראות כניסה בסטופ היו בעלות הסבירות הגבוהה ביותר להתבצע בזליגה שלילית.
 • הוראות "בטווח," שבהן הסוחר מגדיר במערכת את טווח הזליגה השלילית שבו הוא מוכן שההוראה תתבצע, עשויות לסייע לסוחר להימנע מזליגה שלילית.

ודאות בביצוע

כפי שיפורט בהמשך, ישנם סוגי הוראות שמבטיחות את ביצוע ההוראה אך לא את מחיר הביצוע.

ודאות במחיר

ישנם סוגי הוראות שמבטיחות את המחיר שבו תבוצע ההוראה אך לא מבטיחות ביצוע, וזאת מאחר שהוראות אלה מתבצעות ורק אם המחיר המבוקש זמין בשוק.

בחירת סוג הוראה

במסחר בפורקס יש מספר סוגי הוראות שבאפשרותך לבחור. כל סוג הוראה מיועד לתת מענה לצרכים מסוימים של הסוחר. ישנם סוגי הוראות שמותאמים
בצורה טובה יותר לשימוש בעת שהתנודתיות בשוק גבוהה, וישנם סוגי הוראות שמותאמים בצורה טובה יותר לשימוש בעת שהתנודתיות בשוק נמוכה.

ישנם סוגי הוראות שמותאמים בצורה טובה יותר לשימוש בסמוך לפרסומים כלכליים ואירועים חדשותיים, וישנם סוגי הוראות המותאמות בצורה טובה יותר
לשימוש כאשר אתה מחזיק בעסקאות פתוחות במהלך סוף השבוע.

הנתונים הבאים, הנוגעים לסוגי הוראות, עשויים להועיל לסוחר בבואו לבחור באיזה סוג הוראת מסחר להשתמש.

הוראות שוק

הוראת שוק מתבצעת במחיר השוק הנוכחי. על פי הנתונים בתקופה הנבדקת, זוהי ההוראה שבה עושים הסוחרים ב FXCM-את השימוש הנפוץ ביותר .

מאפייני זליגה:

הוראות שוק עשויות להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגה שלילית. הוראת שוק "בטווח" מספקת לסוחר ודאות במחיר אך לא מבטיחה ביצוע. הוראת שוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" מספקת ודאות ביצוע אך לא מבטיחה ביצוע במחיר המבוקש.

הוראות "בטווח" ו"במחיר הזמין הטוב ביותר":

ב FXCM-יש שני סוגים של הוראות שוק – הוראות "בטווח" והוראות "במחיר הזמין הטוב ביותר".

הוראת שוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" משמעה מתן פקודה לבצע את ההוראה במחיר הזמין בשוק. מחיר זה עשוי להיות זהה למחיר המבוקש, מחיר טוב יותר או מחיר גרוע יותר, וזאת בהתאם לתנאים ולנזילות בשוק. הביצוע תלוי בראש ובראשונה בתנודתיות המחירים בשוק באותה עת .

בחירה בהוראת שוק "בטווח" משמעה מתן פקודה לבצע את ההוראה רק בתנאי שהמחיר הזמין בשוק נכלל בתוך הטווח שהוגדר על ידי הסוחר. אם המחיר הזמין בשוק הינו מחוץ לטווח המוגדר, ההוראה לא תתבצע. הוראה מסוג זה מספקת ודאות במחיר אך לא מבטיחה שאכן ההוראה תתבצע .

בשורה התחתונה

הוראות שוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" עשויות להיות מותאמות למקרים שבהם הסוחר מעוניין להיכנס לשוק עכשיו. הוראות שוק "בטווח" עשויות להיות מותאמות למקרים בהם הסוחר מעוניין להיכנס לשוק אך ורק במחיר מסוים. הוראות "בטווח" מבטיחות מחיר אך לא ביצוע, ואילו הוראות "במחיר הזמין הטוב ביותר" מבטיחות ביצוע אך לא מחיר .

הוראות כניסה עתידית

הוראת כניסה עתידית הינה הוראה המתבצעת רק אם וכאשר השוק יגיע למחיר המבוקש בהוראת הכניסה.

מאפייני זליגה:

ישנם שני סוגים של הוראות כניסה עתידיות – הוראות כניסה בסטופ והוראות כניסה בלימיט. הוראת כניסה בסטופ עשויה להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגה שלילית.
הוראת כניסה בלימיט מיועדות לכך שהן יתבצעו אך רק במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר, כלומר בזליגה חיובית.

הוראות כניסה בלימיט מול הוראות כניסה בסטופ:

הוראת כניסה נחשבת להוראת כניסה בסטופ כאשר מחיר הכניסה הינו פחות טוב מהמחיר הנוכחי בשוק )כלומר, מחיר גבוה יותר בעסקת קנייה ומחיר נמוך יותר בעסקת מכירה). סוג זה של הוראה מתבצע במחיר המבוקש, במחיר טוב יותר או במחיר גרוע יותר, וזאת בהתאם לנזילות ולתנאים בשוק. שימוש בהוראה מסוג זה, בייחוד בסמוך לאירועים חדשותיים או בתנאי שוק של תנודתיות גבוהה, עשוי לחשוף אותך לביצוע בזליגה שלילית.

הוראת כניסה נחשבת להוראת כניסה בלימיט כאשר מחיר ההוראה הינו טוב יותר מהמחיר הנוכחי בשוק )כלומר, נמוך יותר בעסקת קנייה וגבוה יותר בעסקת מכירה). סוג זה של הוראה מתוכנן להתבצע אך ורק במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. לפיכך, הוראה זו מבטיחה לסוחרים ודאות במחיר אך לא ודאות ביצוע. שימוש בהוראת כניסה בלימיט, בייחוד בסמוך לאירועים חדשותיים ובתנאי שוק תנודתיים, עשוי להוות בחירה טובה יותר מאשר שימוש בהוראת כניסה בסטופ, וזאת מאחר שהיא מונעת את האפשרות לזליגה שלילית .

בשורה התחתונה

הוראות כניסה עתידיות מותאמות למצבים שבהם אתה מעוניין להיכנס לשוק במחיר עתידי מסוים. חשוב לציין כי הוראות כניסה בלימיט אינן מבטיחות ביצוע.

הוראות סטופ ולימיט

הוראת סטופ מיועדת להתבצע במחיר השוק. מחיר זה עשוי להיות המחיר המבוקש, מחיר טוב יותר או מחיר גרוע יותר, וזאת בהתאם לנזילות ולתנאי השוק. הוראה זו תוכננה כך וזאת מאחר שזו ההוראה הנפוצה ביותר לשימוש בקרב הסוחרים לצורך יציאה מעסקה מפסידה .הוראת סטופ מבטיחה ביצוע אך לא מבטיחה מחיר, ועל כן ישנה אפשרות לביצוע בזליגה שלילית.

הוראת לימיט מיועדת להתבצע במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר. סוחרים רבים עושים שימוש בהוראת לימיט כדי לממש רווח. הוראות לימיט מספקות ודאות במחיר אך הן אינן מבטיחות ביצוע, וזאת מאחר שהן תוכננו להתבצע אך ורק במחיר הלימיט המבוקש או במחיר טוב יותר.

מאפייני זליגה:

הוראת סטופ עשויה להתבצע הן בזליגה חיובית והן בזליגה שלילית. הוראת לימיט עשויה להתבצע אך ורק במחיר המבוקש או במחיר טוב יותר.

בשורה התחתונה

הוראות כניסה מיועדת לשימוש כאשר אתה מעוניין להיכנס או לצאת מהשוק במחיר עתידי מסוים. הוראת לימיט מבטיחה מחיר אך לא מבטיחה ביצוע. מנגד, הוראת סטופ מבטיחה ביצוע אך לא מבטיחה מחיר.

גילוי סיכונים
*

האמור לעיל אינו בא להתחייב לרמה כלשהי של ביצועים מצד FXCM. הנתונים לעיל מוצגים לצרכים אינפורמטיביים בלבד, ואינם בבחינת הצעה או ייעוץ למסחר. FXCM אינה אחראית לכל אי דיוק, מידע חלקי, עיכובים או כל פעולה שתתבסס על האמור. תוצאות עבר אינן מעידות על ביצועים עתידיים.

המחיר הטוב ביותר: FXCM שואפת לספק ללקוחותיה את המחיר הזמין הטוב ביותר ולבצע את ההוראה במחיר המבוקש. עם זאת, לעיתים, בתנאי שוק מסוימים, כדוגמת תנודתיות מוגברת ונפח גבוה, הוראות המסחר עשויות להתבצע עם זליגה.

1 הסכום הכולל של הוראות סטופ, לימיט, הוראות שוק "במחיר הזמין הטוב ביותר" והוראות כניסה עתידיות.
2 סך ההוראות שבוצעו במחיר המבוקש, ללא זליגה.
3 סך ההוראות שבוצעו בזליגה חיובית.
4 סך ההוראות שבוצעו בזלידה שלילית.
5 שיעור ההוראות שבוצעו במחיר המבוקש, ללא זליגה.
6 שיעור סך ההוראות שבוצעו בזליגה חיובית.
7 שיעור סך ההוראות שבוצעו בזליגה שלילית.
8 גודל ההוראה מבטא את גודל העסקה הממונפת במונחי מטבע הבסיס בחשבון.