כיצד נוכל לעזור?

Trading Station

עמוד 1 מתוך 3

חלון זה מציג את כל המידע על החשבון הרלוונטי. הון מציג את הערך ה"צף" של כלל הכספים בחשבון, כולל הרווחים וההפסדים מפוזיציות פתוחות. רווח/הפסד יומי מציג את הרווחים וההפסדים ביום המסחר הנוכחי. תצוגה זאת כוללת את פעילות המסחר בלבד, ללא…

חלון זה מסכם את כל הפוזיציות הפתוחות.  סמל מציג את צמד המטבעות הרלוונטי לפוזיציה. רווח/הפסד מכירה- מציג את סך הרווח או ההפסד בפוזיציות המכירה. בט' בשימוש מכ'- מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות המכירה. כמות מכירה- מציג את הגודל הכולל…

את חלון ציטוטי המחיר הפשוטים פותחים על ידי לחיצה על הלשונית מימין לחלון ציטוטי המחיר המתקדמים. חלון זה מהווה חלופה לחלון הציטוטים המתקדמים. העמודה הראשונה מראה את הסמלים המייצגים את צמדי המטבעות. העמודות הבאות הן עמודת המכירה )bid( ועמודת הקנייה…

חלון זה מסכם את כל הפוזיציות הפתוחות.  סמל מציג את צמד המטבעות הרלוונטי לפוזיציה. רווח/הפסד מכירה- מציג את סך הרווח או ההפסד בפוזיציות המכירה. בט' בשימוש מכ'- מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות המכירה. כמות מכירה- מציג את הגודל הכולל…

לעיתים, כדי לפתור בעיה טכנית בתפעול תחנת המסחר, יש צורך להסיר את התוכנה לחלוטין מהמחשב שלך ולאחר מכן להתקינה מחדש. אם אתה חווה בעיות טכניות בתפקוד הפלטפורמה, בצע את הצעדים הבאים: הקלק על "התחל" ב"לוח הבקרה". לאחר מכן, הקלק על…

העמודה הראשונה מציגה סמליל המעיד על סטטוס הפעולה )פעיל, הושלם או בוטל(. פעולות מציג רישום של הפעולות שהתבצעו. הפעולות מקובצות לפי ימים. מועד שליחה מראה את התאריך והזמן שבו התקבלה הבקשה לביצוע פעולה. מועד הביצוע מציג את התאריך והזמן בו…

משמאל לשערי המסחר מופיעה רשימת הסמלים. חלון זה משמש לבחירת צמדי המטבעות בהם רוצים לסחור. רשימת הסמלים איננה מופיעה כברירת מחדל. ניתן להציג את החלון על ידי הקלקה בתפריט "תצוגה" ובחירה ברשימת הסמלים. > Symbols List ניתן לסחור בסמלים פעילים בלבד.…

חלון זה מספק מידע אודות הפוזיציות הסגורות ![][1] מספר עסקה- מציג את מספר הזיהוי הייחודי של הפוזיציה הסגורה. חשבון- מציג את מספר הזיהוי הייחודי של החשבון שבו נוהלה הפוזיציה. סמל- מציג את הסמל של הפוזיציה הסגורה. כמות- מציג את גודל…

כשתלחץ על אישור יופיע לפניך חלון זה: בברירת המחדל, הגרף ייפתח בחלון חדש או יתווסף לחלון Marketscope פתוח במידה ויש כזה. אם אתה מעוניין לשלב את Marketscope בתחנת המסחר, ולא להשתמש בה בחלון עצמאי, לך ל-מערכת – אפשרויות אפשרויות כלליות…

ישנן דרכים רבות לפתוח גרפים. לא משנה באיזה שיטה אתה בוחר, כל גרף שתפתח ייפתח בחלון חדש שנקרא Marketscope .Marketscope היא חבילת הגרפים של FXCM. כפתור צור גרף בתפריט העליון של תחנת המסחר הקשה על הסמל תיפתח חלונית חדש By…