כיצד נוכל לעזור?

מה יש בחלון הסיכום?

חלון זה מסכם את כל הפוזיציות הפתוחות. 

 • סמל מציג את צמד המטבעות הרלוונטי לפוזיציה.
 • רווח/הפסד מכירה- מציג את סך הרווח או ההפסד בפוזיציות המכירה.
 • בט' בשימוש מכ'- מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות המכירה.
 • כמות מכירה- מציג את הגודל הכולל של עסקאות המכירה.
 • ממוצע עס' מכירה- סך היקף עסקאות המכירה.
 • סגור קנייה- מחיר הסגירה של פוזיציית הקנייה.
 • סגור מכירה- מחיר הסגירה של פוזיציית המכירה.
 • ממוצע קנייה- מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות המכירה.
 • בט' בימוש קנ'- מציג את סך הבטחונות בשימוש בפוזיציות הקנייה.
 • כמות קנייה- מציג את הגודל הכולל של עסקאות הקנייה.
 • רווח/הפסד קנייה- מציג את סך הרווח או ההפסד בפוזיציות הקנייה.
 • בטחונות מנוצלים- הבטחונות שבהן נעשה שימוש כדי לשמור על הפוזיציה פתוחה. כאשר ההון בחשבון המסחר צונח מתחת לסכום זה, הפוזיציה תיסגר אוטומטית
 • כמות- מציג את גודל הפוזיציה באלפים
 • סך רווח/הפסד- מציג את הרווח או ההפסד ללא חישוב עלות העמלות והגלגול.
 • גלגול- מציג את סכום הריבית לחובה או לזכות עבור גלגול הפוזיציה ליום העסקים הבא.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}