כיצד נוכל לעזור?

מה זה חלון החשבונות?

חלון זה מציג את כל המידע על החשבון הרלוונטי.

  • הון מציג את הערך ה"צף" של כלל הכספים בחשבון, כולל הרווחים וההפסדים מפוזיציות פתוחות.
  • רווח/הפסד יומי מציג את הרווחים וההפסדים ביום המסחר הנוכחי. תצוגה זאת כוללת את פעילות המסחר בלבד, ללא הפקדות ומשיכות. תצוגת הרווח/הפסד היומי מתאפסת בתום יום המסחר בשעה 17:00 לפי שעון החוף המזרחי בארה"ב )שעון ישראל + 7 שעות(.

אחרי הרווח/הפסד יש כמה עמודות המוקדשות לביטחונות. בטחונות הם כמות ההון שצריך להיות בחשבון כדי לגבות את הפוזיציות הפתוחות. כמות זו מוצגת בתחנת המסחר בחלונית "הוראות", תחת עמודת ה"כמות" עוד טרם פתחת העסקה. כדי לפתוח עסקה, צריך שבחשבון יהיה לפחות סכום זה או יותר. כאשר בטחונות התחזוקה הזמינים צונחים ל-0, מתקבלת התראת בטחונות וכל הפוזיציות נסגרות באופן אוטומטי.

 

בטחונות מנוצלים הינו סך הבטחונות שבהן נעשה שימוש כדי לגבות את הפוזיציות הפתוחות.

בטחונות זמינים הוא ההון בחשבון הזמין לשימוש – כלומר, לפתיחה של פוזיציות חדשות או שמירה על המשכיות הפוזיציות הקיימות. כאשר הבטחונות הזמינים שלך צונחים ל-0, החשבון מקבל התראת בטחונות )Margin Call( וכל הפוזיציות הפתוחות נסגרות לאלתר.

 

בטחונות זמינים באחוזים )בטחונות זמינים/הון/ X %100(. זהו אחוז ההון הזמין לפתיחת פוזיציות ושמירה על המשכיותן של פוזיציות קיימות. כאשר נתון זה צונח ל-0, מתקבלת התראת בטחונות וכל הפוזיציות הפתוחות נסגרות לאלתר.

סך רווח/הפסד מציג את כלל הרווחים וההפסדים לכל הפוזיציות הפתוחות בחשבון, למעט עלויות הגלגול והעמלה.  

MC )התראת בטחונות( האותיות בטור זה מציינות את סטטוס התראת הבטחונות:

  • "N" יש בטחונות תחזוקה מספק.
  • "W" אזהרת בטחונות תחזוקה הופעלה.
  • "Y" חיסול הפוזיציות הפתוחות בשל אי יכולת לגבות את הפוזיציות הפתוחות בשל מחסור בהון.

    סוג מעדכן את המשתמש ביכולות הגידור של החשבון

  • “Y” (כן) - ניתן לגדר.

  • “N” (לא) - לא ניתן לגדר.

בחשבונות אמריקניים לא ניתן לגדר, ולכן, הסוג תמיד יהיה "F".

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Exchange: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}