Czym jest grupa G20?

Podobnie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy, Grupa 20 (G20) jest międzynarodowym organem finansowym. Jednak zamiast udzielać pożyczek lub pomocy finansowej krajom członkowskim, G20 jest konsorcjum, którego zadaniem jest rozwiązywanie najważniejszych globalnych wyzwań gospodarczych dnia dzisiejszego.

Skład i misja

Grupa G20 składa się ze światowych potęg gospodarczych, liderów finansowych i krajów rozwijających się. Jako całość, członkowie G20 reprezentują wszystkie kontynenty (z wyjątkiem Antarktydy), dwie trzecie ludności świata i 85% globalnej produkcji gospodarczej. Oficjalnie G20 składa się z 19 państw członkowskich, Unii Europejskiej (UE) oraz stałego gościa - Hiszpanii. Poniżej znajduje się lista poszczególnych krajów członkowskich z podziałem na regiony:[1]

 • Afryka: Republika Południowej Afryki
 • Azja: Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Korea Płd
 • Ameryka: Argentyna, Brazylia, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone
 • Europa: Francja, Niemcy, Włochy, Rosja, Wielka Brytania, członkowie UE
 • Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Turcja
 • Oceania: Australia

*_Najważniejsze gospodarki UE, z Wielką Brytanią planowaną do opuszczenia w marcu 2019 roku_

Chociaż G20 nie ma stałej siedziby ani fizycznego miejsca zamieszkania, jej organy zbierają się na szczeblu regionalnym przez cały rok. Służąc jako bezpartyjny i niezależny think tank, formalna deklaracja misji G20 jest następująca:[2]

 1. "Pełnić rolę facylitatora i mediatora dla dyskursu ekspertów, z naciskiem na komunikację opartą na innowacjach".
 2. "Inicjować i koordynować komunikację pomiędzy rządami, biznesem, środowiskiem akademickim i młodzieżą, w dążeniu do stworzenia zrównoważonej sytuacji win-win dla wszystkich zaangażowanych".

Historia

Powstanie G20 datuje się na koniec lat 90-tych i decyzję o rozszerzeniu istniejącej Grupy Siedmiu (G7). Powołując się na potrzebę "poszerzenia dialogu na temat kluczowych zagadnień polityki gospodarczej i finansowej", przy jednoczesnym "promowaniu współpracy i osiągnięciu zrównoważonego wzrostu gospodarczego dla wszystkich"[3], działający ministrowie G7 dążyli do rozszerzenia zasięgu grupy. Rezultatem było włączenie do grupy najbardziej wpływowych gospodarek świata, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących.

Jedną z inspiracji stojących za powstaniem G20 były ramy określone przez Porozumienia z Bretton Woods. W grudniu 1999 r. pełniący obowiązki szefowie G7 wezwali do Berlina w Niemczech "partnerów z szeregu krajów o znaczeniu systemowym z regionów całego świata".[4] Ich zadaniem było podjęcie wyzwań stojących przed międzynarodowym środowiskiem gospodarczym i finansowym, a wśród zaproszonych gości znalazły się wiodące światowe potęgi i kraje rozwijające się. Na spotkaniu w Berlinie pojawili się przedstawiciele kilku instytucji z Bretton Woods, takich jak MFW i Bank Światowy.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Jedną z zasad założycielskich G20 było uznanie rosnącego znaczenia krajów rozwijających się i wspieranie pełnej integracji gospodarki światowej. Cele te zostały nakreślone w mandacie G20:[3]

 • Pomoc w kształtowaniu agendy międzynarodowej
 • Debatować nad kwestiami gospodarczymi i finansowymi, co do których nie ma jednomyślnej opinii
 • Zapobieganie i rozwiązywanie międzynarodowych kryzysów finansowych
 • Wzmocnienie systemów finansowych poprzez przejrzystość

W ciągu około dwóch dekad swojego istnienia G20 dokonywała szczególnych dostosowań w czasach nadzwyczajnych prób.

 • Po atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r. w Ottawie w Kanadzie odbyło się nadzwyczajne spotkanie członków G20. Na konferencji tej przedstawiono bezprecedensowy zestaw środków kontroli, mających na celu powstrzymanie międzynarodowego finansowania działalności terrorystycznej. W kolejnych latach wytyczne te zostały przyjęte przez wszystkich członków grupy G20. [5]
 • W szczytowym okresie globalnego kryzysu gospodarczego lat 2008-10, G20 podjęła działania, organizując specjalne spotkanie wiosną 2009 roku. Po upadku giganta kredytowego Lehman Brothers pojawiły się realne pytania dotyczące przyszłej żywotności światowej gospodarki. Na wiosennym szczycie w Londynie ówczesny premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown wynegocjował porozumienie, które przewidywało wprowadzenie do globalnej gospodarki pakietu stymulacyjnego o wartości 1,1 biliona dolarów.[6] Uważa się, że ten bodziec pozwolił zapobiec ogólnoświatowemu cyklowi depresji, a także był pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemu "zbyt dużych, by upaść", z którym borykają się komercyjne instytucje bankowe.

Choć osiągnięcia G20 są często chwalone jako czynnik uspokajający w świecie finansów, nie obyło się bez krytyki. Krytycy uznają wysiłki G20 za "ekskluzywne", twierdząc, że wzmocniła ona władzę korporacji, zignorowała zmiany klimatyczne, przymknęła oko na niesprawiedliwość społeczną i była tolerancyjna wobec autorytarnych reżimów.[7] Te twierdzenia są okresowo wysuwane przez wiodące organizacje opozycyjne, takie jak Greenpeace i Oxfam Germany. W konsekwencji, zorganizowane protesty są powszechne w przypadku corocznego Szczytu Liderów, z jednym z największych w historii, który miał miejsce w 2017 roku w Hamburgu w Niemczech.

Forma i funkcja

W ciągu każdego roku kalendarzowego, G20 realizuje obszerną agendę. Ponad 50 regionalnych konferencji przedstawicieli państw członkowskich, znanych jako "szerpowie", odbywa się w celu zajęcia się wszelkimi palącymi kwestiami związanymi z globalnymi finansami. Tematyka tych spotkań jest kategoryzowana jako zgodna z jedną z dwóch "ścieżek":[8]

 • Ścieżka finansowa: Klasyfikacja finansowa obejmuje wszystkie spotkania z udziałem ministrów finansów, władz banków centralnych i podmiotów stowarzyszonych G20. Poruszane na nich zagadnienia są zakorzenione w finansach i ekonomii, a tematy takie jak polityka monetarna, zmienność kursów walutowych, regulacje finansowe i rozwój infrastruktury są często omawiane.
 • **Ścieżka Szerpów: **Przedstawiciel każdego kraju członkowskiego, czyli "Szerpa", ma za zadanie zajmować się szerszymi kwestiami społecznymi. Polityka, handel, energia i równość płci to tylko niektóre z tematów regularnie analizowanych przez grupy robocze podczas zaplanowanych funkcji sherpa.

Każdego roku wybrany kraj członkowski otrzymuje możliwość pełnienia funkcji prezydenta G20. Aby zapewnić bezproblemową realizację rocznej agendy, pełniąca obowiązki prezydencja współpracuje z poprzednią i kolejnymi administracjami. Tę grupę określa się mianem "trojki".

Po zakończeniu rocznej pracy odbywa się doroczny szczyt przywódców, na którym wydawana jest wspólna deklaracja G20. Trojka współpracuje w celu zapewnienia spójności Szczytu Liderów i promowania oficjalnego programu spotkania.

Szczyt Liderów G20

Kluczową funkcją G20 jest coroczny Szczyt Liderów, na który zapraszane są głowy państw, bankierzy centralni oraz różni liderzy społeczni i biznesowi, by dzielić się pomysłami dotyczącymi globalnej kondycji gospodarczej. Odbywa się on w ciągu dwóch dni i jest kulminacją całorocznej pracy. Po Szczycie Przywódców G20 wydaje oficjalne oświadczenie dotyczące oficjalnych zaleceń wypracowanych w ciągu całego roku.[8]

Inauguracyjny Szczyt Liderów odbył się w 2008 roku w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu, okresowe spotkania odbywały się w różnych miejscach na świecie:[10]

Rok Lokalizacja
2008 Waszyngton D.C., Stany Zjednoczone
2009 Londyn, Wielka Brytania
2009 Pittsburgh, Stany Zjednoczone
2010 Toronto, Kanada
2010 Seul, Korea
2011 Cannes, Francja
2012 Los Cabos, Meksyk
2013 St. Petersburg, Rosja
2014 Brisbane, Australia
2015 Antalya, Turcja
2016 Hangzhou, Chiny
2017 Hamburg, Niemcy

Szczyt Liderów 2018 odbył się w dniach 30 listopada - 1 grudnia w Buenos Aires w Argentynie, a ponad 5000 delegatów wzięło udział w ponad 100 spotkaniach skoncentrowanych na przemyśle i finansach.[11]

Przyszłe miejsca są ogłaszane z wyprzedzeniem, w podobny sposób jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich. Kraje członkowskie G20 zmieniają się w zaszczycie organizowania Szczytu Przywódców, a miasta-gospodarze są nominowane przez przywódców kraju przewodniczącego. W 2019 roku Japonia została nominowana do organizacji szczytu, a w 2020 roku obowiązek ten przypadnie Arabii Saudyjskiej.[12]

W corocznym szczycie przywódców G20 biorą udział najpotężniejsze głowy państw i biznesu na świecie. Często wiadomości napływające z konferencji zwiększają zmienność cen na rynkach akcji, kontraktów terminowych i walut.

Podsumowanie

Chociaż nie jest to oficjalny organ regulacyjny, G20 ma ogromną siłę, jeśli chodzi o finanse międzynarodowe. Jej agenda często prowadzi do reform, definiując drogę światowego systemu gospodarczego i monetarnego. W czasach prosperity lub kryzysu, G20 jest postrzegana jako filar światowej społeczności finansowej i główny organ decyzyjny.

Referencje

1

Znaleziono 17 lis 2018 https://g20.org/

2

Znaleziono 18 lis 2018 https://www.g20foundation.org/the-foundation/mission-statement/

3

Znaleziono 21 lis 2018 http://www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf

4

Znaleziono 21 lis 2018 http://www.g20.utoronto.ca/g20whatisit.html

5

Znaleziono 27 lis 2018 http://www.g20.utoronto.ca/analysis/151114-kirton-paris.html

6

Znaleziono 27 lis 2018 https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/g20s-achievements-for-global-economy-since-the-2008-crisis/articleshow/54251577.cms

7

Znaleziono 19 lis 2018 https://www.deutschland.de/en/topic/politics/global-issues-law/these-are-the-arguments-of-the-opponents-of-the-g20

8

Znaleziono 18 lis 2018 https://g20.org/

10

Znaleziono 20 lis 2018 https://g20.org/

11

Znaleziono 27 lis 2018 https://g20.org/en/summit/

12

Znaleziono 27 lis 2018 https://gulfbusiness.com/saudi-host-g20-summit-2020/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników