Inflacja CPI w USA wzrosła do najwyższego poziomu od 40 lat

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Inflacja CPI w USA

Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł o 7.5% w styczniu, z 7% w grudniu, co oznacza największy 12-miesięczny wzrost od okresu kończącego się w lutym 1982 roku.

Główny wskaźnik CPI (bez żywności i energii) wzrósł o 6.0% rok do roku, w porównaniu do 5.5% wcześniej, co stanowi najwyższy wzrost od okresu kończącego się w sierpniu 1982 roku.[1]

Utrzymująca się wysoka inflacja jest głównym czynnikiem stojącym za niedawnym jastrzębim pivotem Rezerwy Federalnej. Amerykański bank centralny ma zakończyć program skupu aktywów na początku marca i zapowiedział podwyżkę stóp w tym samym miesiącu, a także wielokrotne podwyżki w przyszłości.

Dzisiejsze dane wspierają ścieżkę zacieśniania przez Fed i mogą wywołać presję na większą podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych, co ostatnio pojawiło się jako kluczowy temat w dyskursie publicznym. Należy jednak pamiętać, że preferowaną przez Fed miarą inflacji jest wskaźnik PCE (Core Personal Consumption Expenditures).

Dolar amerykański skoczył natychmiast po publikacji danych, a rynki akcji są pod negatywnym wpływem. Sektor technologiczny jest szczególnie wrażliwy na wysoką inflację/wysokie stopy procentowe, a NAS100 stracił prawie 10% w styczniu i około 1,5% w chwili pisania tego tekstu.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 26 maj 2024 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.