Reagując na rosnącą inflację, amerykański Fed podniósł stopy procentowe najwyżej od prawie 30 lat. Czy nadal możliwe jest miękkie lądowanie?

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Agresywna podwyżka stóp procentowych przez Fed

Po poprzednim posiedzeniu w maju przewodniczący Powell wskazał na ruchy o 0,5% na dwóch kolejnych posiedzeniach i zasadniczo odrzucił możliwość większych podwyżek jako "nie jest to coś, co Komitet aktywnie rozważa ", oczywiście przy założeniu, że "warunki gospodarcze i finansowe rozwijają się w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami ". [1]

Wczoraj jednak amerykańska Rezerwa Federalna odstąpiła od tego dobrze przygotowanego planu i podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, do poziomu 1,5-1,75%, dokonując największej podwyżki od listopada 1994 roku.

Podczas konferencji prasowej Powell nawiązał do niespodziewanego charakteru tak dużej podwyżki, określając ją jako "niezwykle dużą ", nie spodziewając się, że takie ruchy będą się często zdarzać. W przeciwieństwie do poprzedniego posiedzenia, tym razem Powell nie odniósł się tak jednoznacznie do forward guidance, mówiąc, że "najbardziej prawdopodobna na następnym posiedzeniu wydaje się podwyżka o 50 lub 75 punktów bazowych " [2]

Ponadto bank opublikował zaktualizowane projekcje zawierające poglądy urzędników na temat odpowiedniej ścieżki polityki, które wskazują na konieczność podwyższenia stóp. W szczególności, oficjaliści widzą obecnie stopy procentowe na poziomie 3,4% do końca roku (mediana projekcji) [2], co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do poprzedniej prognozy na poziomie 1,9%, która wskazuje na około 175 punktów bazowych podwyżki.

Na wykresie kropkowym widać, że pięciu urzędników spodziewa się stóp powyżej mediany prognozy 3,4, natomiast w przyszłym roku stopy mają wzrosnąć nawet do 3,8%, a następnie spaść do 3,4% w 2024 roku.


Źródło wykresu: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220615.pdf

Zobowiązanie do ograniczenia inflacji

Ta historyczna podwyżka stóp procentowych była odpowiedzią na agresywne przeszacowanie rynku, które nastąpiło po ostatnim wzroście inflacji CPI. Główny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany w zeszły piątek wykazał w maju skok do 8,6% w ujęciu rocznym i najwyższy poziom od grudnia 1981 r., po tym jak w poprzednim miesiącu spadł do 8,3%.

Prezes Powell przypisał środowe zdecydowane działania temu niespodziewanemu wzrostowi inflacji (oraz fatalnym danym o zaufaniu konsumentów w Michigan), który był sprzeczny z oczekiwaniami, zauważając, że "Do tego momentu spodziewaliśmy się dostrzec wyraźne oznaki przynajmniej spłaszczenia inflacji, a najlepiej jej spadku ".

Zgodnie z ostatnią retoryką Fed i w zgodzie z ostatnimi danymi, podkreślił, że bank jest zdecydowany przywrócić stabilność cen** i że "szybko się do tego przygotowuje "*. Nacisk na inflację został podkreślony także w oświadczeniu o polityce pieniężnej, które zawiera nowy fragment mówiący, że "Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu wynoszącego 2 procent ". [4]

Co więcej, urzędnicy podwyższyli prognozy inflacji dla preferowanej przez nich miary, czyli wskaźnika podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), który nie uwzględnia cen żywności i energii. Prognozy przewidują, że do końca 2022 r. wyniesie ona 4,3%, a następnie obniży się w ciągu kolejnych dwóch lat, pozostając jednak powyżej docelowego poziomu 2%. Według ostatnich danych, w kwietniu wskaźnik Core PCE spadł do 4,9% w ujęciu rocznym, podczas gdy wskaźnik łączny wyniósł 6,3%

Prognozy PKB & Bezrobocie

W ostatnim czasie niektóre organizacje międzynarodowe ponownie obniżyły swoje prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok w związku z konsekwencjami wojny na Ukrainie. Na przykład Bank Światowy obniżył wzrost PKB USA w 2022 roku do 2,5% z 3,7% prognozowanych wcześniej i do 5,7% w 2021 roku.

Wczoraj Fed również obniżył swoje oczekiwania, przewidując PKB na poziomie 1,7% w 2022 i 2023 roku, a następnie wzrost do 1,9% w 2024 roku.

Rynek pracy, który według banku centralnego jest "wyjątkowo ciasny", okazał się odporny - w maju bezrobocie utrzymało się na poziomie 3,6%. Zacieśnienie polityki pieniężnej najprawdopodobniej spowoduje jednak pogorszenie sytuacji.

Urzędnicy Fed oczekują obecnie, że w tym roku stopa bezrobocia wzrośnie do 3,7% i będzie rosła aż do 2024 roku, kiedy to według prognoz osiągnie najwyższy poziom 4,1%.

Miękkie lądowanie?

Agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed z pewnością odbije się na aktywności gospodarczej, a pytanie za milion dolarów brzmi, czy uda się osiągnąć cel, jakim jest obniżenie inflacji, bez powodowania kolejnego wzrostu bezrobocia i bez pogrążania gospodarki w recesji, czyli bez miękkiego lądowania.

Najnowsze prognozy dotyczące wysokiej inflacji, wzrostu bezrobocia i spowolnienia wzrostu gospodarczego nie wydają się uspokajać obaw o stagflację, natomiast - jak już wcześniej pisaliśmy - wzmianki Powella o "miękkim lądowaniu" nie wzbudzają zbytniego zaufania.

Zapytany wczoraj o to przewodniczący Fed powiedział, że nowe Prognozy Ekonomiczne (SEP) "z pewnością spełniłyby ten test", ale przyznał, że "wydarzenia ostatnich kilku miesięcy podniosły stopień trudności ". Co więcej, powtórzył wcześniejsze komentarze, mówiąc, że "obecnie istnieje znacznie większa szansa, że będzie to zależało od czynników, których nie kontrolujemy ".

Naszym zdaniem nie są to najbardziej inspirujące komentarze, ale przynajmniej mamy teraz jaśniejsze pojęcie o kompromisie między inflacją a bezrobociem, ponieważ Powell stwierdził, że prognozowana stopa 4,1%, przy inflacji zmierzającej do 2% "byłaby udanym wynikiem ".

Prezes Fed był bardziej pewny stanu amerykańskiej gospodarki, mimo spadku PKB w pierwszym kwartale, którą postrzega jako "silną i dobrze przygotowaną do radzenia sobie z wyższymi stopami procentowymi "*.

Należy również pamiętać, że bank centralny może wpływać jedynie na popytową stronę inflacji, a takie czynniki jak wysokie ceny energii i towarów są poza jego kontrolą, co rodzi wątpliwości, czy jest w stanie wywiązać się z obietnicy jej obniżenia.

Co więcej, przez większość ubiegłego roku bank centralny uważał wysoką inflację za przejściową, zanim został zmuszony do zmiany stanowiska, a wczoraj Powell przyznał, że po raz kolejny zaskoczył go ostatni wzrost wskaźnika CPI

Podważyło to wiarygodność Fed, co zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu w polityce, co oznacza, że Fed może przesadzić z zacieśnianiem polityki, a tym samym zaszkodzić gospodarce. Powell powiedział wczoraj, że największym błędem byłoby niepowodzenie w przywróceniu stabilności cen.

Reakcja rynku

Wczorajsza decyzja wywołała zmienność, a agresywna podwyżka spowodowała reakcję odruchową w postaci wzrostu wartości dolara i spadku wartości akcji i obligacji. Jednak po rozpoczęciu konferencji prasowej Powella ruchy się odwróciły. Dolar amerykański zakończył środę niżej, podczas gdy SPX500 zamknął dzień wyżej.

Stało się tak, ponieważ rynki już wcześniej oczekiwały historycznie dużej podwyżki stóp procentowych, podczas gdy Powell wydawał się naszym zdaniem nieco gołębi, mówiąc o nietypowym ruchu i podwyżce o 50 lub 75 punktów bazowych na kolejnym posiedzeniu

Nie sądzimy jednak, by bank wzbudzał zaufanie co do możliwości uniknięcia twardego lądowania, co w każdym razie jest zadaniem bardzo trudnym, a biorąc pod uwagę agresywną ścieżkę zacieśniania polityki pieniężnej, trudno nam sobie wyobrazić, by rynek akcji nie znalazł się pod dalszą presją - choć wiele będzie zależeć od nadchodzących danych.

Rynki już wydają się zastanawiać nad wczorajszą reakcją, ponieważ dolar amerykański rośnie dzisiaj, a SPX500 wymazuje środowe zyski i w momencie pisania tego tekstu znajduje się na terytorium niedźwiedzia

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 16 cze 2022 https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220504.pdf

2

Znaleziono 16 cze 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220615.htm

4

Znaleziono 16 cze 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220615a.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.