Bank Anglii wydaje gołębią rekomendację, GBP/USD reaguje spadkiem

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

BoE Dovish Hike

Bank Anglii (BoE) dokonał trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych, podnosząc je o 25 punktów bazowych, do poziomu 0,75%. Decyzja nie była jednomyślna, gdyż spośród dziewięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC), jeden z nich nie zgodził się na zmianę.[1]

Na poprzednim posiedzeniu w lutym, kiedy bank ponownie podniósł stopę procentową o 25 punktów bazowych, było czterech przeciwników, ale wszyscy głosowali za większą podwyżką o pół procenta. [2]

Ponadto Komitet ocenił, że dalsze umiarkowane zacieśnienie polityki pieniężnej "może być właściwe " w najbliższych miesiącach, co oznacza dowcipną zmianę w stosunku do zeszłomiesięcznego stwierdzenia "prawdopodobnie będzie właściwe ".

Wyższa inflacja

Głównym powodem zacieśnienia polityki banku jest wzrastająca inflacja, która w styczniu wzrosła o 5,5% w ujęciu rocznym, znacznie przekraczając cel banku na poziomie 2%. Szczególnie niepokojąca dla banku jest inflacja płacowa, gdzie średnie tygodniowe zarobki wzrosły o 4,8% 3m/r w okresie listopad-styczeń, z 4,3% wcześniej, według danych z tego tygodnia.

Handluj wiadomościami: Zobacz nasz kalendarz ekonomiczny

Wojna na Ukrainie, zachodnie sankcje wobec Rosji oraz gwałtowny wzrost cen energii i towarów wywierają presję na wzrost inflacji. Jeszcze w lutym, przed tymi wydarzeniami, bank przewidywał, że inflacja osiągnie szczytowy poziom 7,25% w kwietniu. Dziś jednak bank podwyższył swoje prognozy i przewiduje, że inflacja wzrośnie do około 8% w II kwartale 2022 roku, a być może jeszcze wyżej w tym roku.

US Fed

Wczoraj amerykańska Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe po raz pierwszy od 2018 roku [3], a jej członkowie widzą jeszcze do sześciu ruchów w ciągu roku [4], co oznaczałoby dostosowanie potencjalnie na każdym z pozostałych posiedzeń.

Walka z wysokimi cenami jest głównym priorytetem Fedu, który w oświadczeniu zauważa, że implikacje sytuacji na Ukrainie dla amerykańskiej gospodarki są "wysoce niepewne " i że "prawdopodobnie stworzą one dodatkową presję na wzrost inflacji i obciążą aktywność gospodarczą " w najbliższym czasie.

GBP/USD

Para wzrosła wczoraj po decyzji Fed, ponieważ podwyżka była dobrze zapowiadana, a dzisiejszy dzień rozpoczęła w optymistycznym nastroju. Jednak gołębia podwyżka stóp procentowych przez Bank Anglii zepchnęła funta brytyjskiego na terytorium negatywne

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business. He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets. He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referencje

1

Znaleziono 17 mar 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20220316a1.pdf

2

Znaleziono 17 mar 2022 https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2022/february-2022

3

Znaleziono 17 mar 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20220316a1.pdf

4

Znaleziono 26 lut 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220316.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Ujawnienie informacji

Materiały te stanowią komunikację marketingową i nie uwzględniają Państwa osobistych okoliczności, doświadczenia inwestycyjnego ani bieżącej sytuacji finansowej. Treści te stanowią ogólny komentarz rynkowy i nie powinny być interpretowane jako zawierające jakiegokolwiek rodzaju porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne i/lub nakłanianie do jakichkolwiek transakcji inwestycyjnych. Ta komunikacja rynkowa nie implikuje ani nie nakłada na Państwa zobowiązania do przeprowadzenia transakcji inwestycyjnej i/lub zakupu produktów lub usług inwestycyjnych. Materiały te nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi zawierania transakcji wyprzedzających rozpowszechnianie badań inwestycyjnych.

FXCM, ani żadna z jego spółek powiązanych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub braki, niezależnie od przyczyny, w treści tych materiałów, ani za szkody (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą powstać w wyniku korzystania z tych materiałów, usług i ich treści. W związku z tym, każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli nasze pełne zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące powyższych informacji, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

Dane liczbowe odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników

Widget Spreads: Kiedy wyświetlane są spready statyczne, liczby odzwierciedlają czasowe migawki od momentu zamknięcia rynku. Spready są zmienne i podlegają opóźnieniom. Ceny pojedynczych akcji są opóźnione o 15 minut. Dane dotyczące spreadów służą wyłącznie do celów informacyjnych. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia, jak również za działania oparte na tych informacjach.